Hakumenettelyt

Erasmus+ -ohjelmassa organisaatioille ja yksilöille on erilaisia mahdollisuuksia. Riippuen siitä mihin ohjelman osaan haluat hakea, valmistelu- ja hakumenettelyissä saattaa olla eroavaisuuksia.
Ohjaamme sinua läpi prosessin:

 

Ennen hakemista

Yleinen ehdotuspyyntö

Joka vuosi julkistetaan yleinen ehdotuspyyntö, jossa esitellään mahdollisuuksia koulutuksen, koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla toimiville organisaatioille ja henkilöille. Ehdotuspyynnöstä käy ilmi ohjelman tavoitteet, yleiskatsauksen toimista joihin se on jaettu, potentiaalisten toimijoiden tukikelpoisuuden, hankkeiden budjetin ja keston sekä määräajat kunkin toimen hakemiselle. Voit tutustua viimeisimpään ehdotuspyyntöön ehdotuspyynnöt-osiossa. Lisäksi tiettyjä ehdotuspyyntöjä julkaistaan keskitetysti koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) verkkosivustolla. 

Ohjelmaopas

Yksityiskohtaisempi yleiskuva yleisten ehdotuspyyntöjen soveltamisalaan kuuluvien toimien edellytyksistä ja vaatimuksista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Se on keskeinen asiakirja jokaiselle hakemista harkitsevalle, ja se on täytettävissä verkossa tai ladattavissa PDF-muodossa.

Kuka voi osallistua?

Erasmus+ on avoin monille yksilöille ja järjestöille, vaikka tukikelpoisuus vaihtelee toimista toiseen ja maasta toiseen. Maat, jotka voivat osallistua, jakautuvat kahteen pääryhmään:

  • Ohjelmamaat: voivat osallistua täysimääräisesti kaikkiin Erasmus+ -ohjelman toimiin.
  • Yhteistyökumppanit: voivat osallistua tiettyihin ohjelman toimiin tietyin edellytyksin tai ehdoin.

Lisätietoja tukikelpoisista maista on Erasmus+ -ohjelmaoppaan kussakin osassa.

Rekisteröidy

Ennen kuin voit hakea rahoitusta organisaationa, sinun on ensin hankittava EU-kirjautumistunnus. EU: n kirjautumistodennuspalvelu (aiemmin nimeltään ECAS) on käyttäjien todentamisen kohta monille komission tietojärjestelmille.
Sinun on sitten kirjauduttava osallistujaportaaliin EU: n kirjautumistietojesi kanssa ja rekisteröitävä organisaatiosi saadaksesi ainutlaatuisen 9-numeroisen osallistujien tunnistuskoodisi (PIC).
Jos haluat hakea yksityishenkilönä,  sinun on neuvoteltava sen organisaation kanssa, johon kuulut (esim. Yliopistosi).

Miten sitä hallinnoidaan?

Erasmus+ -ohjelmaa hallinnoi Euroopan komissio, koulutus-, audiovisuaali- ja kulttuurialan toimeenpanovirasto (EACEA), joukko kansallisia toimistoja kaikissa ohjelmamaissa sekä joukko kansallisia toimistoja joissakin kumppanuusmaissa.

Euroopan komissio ja Euroopan komission koulutus, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto Brysselissä, toisin sanoen toimeenpanovirasto, hallinnoivat keskitettyjö toimintoja Euroopan tasolla. Keskitetyt hankkeet ovat suurempia ja strategisempiakin, ja niillä pyritään ratkaisemaan tiettyjä kysymyksiä kaikkialla Euroopassa.

Hajautetut toimet hallinnoidaan suoraan kansallisissa toimistoissa, jotka sijaitsevat kussakin ohjelmamaassa tai kansallisissa Erasmus+ -toimistoissa EU: n ulkopuolella. Suurin osa näistä hankkeista toteutetaan kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla ja niissä keskitytään maiden väliseen vaihtoon.

Lisätietoja löytyy osiosta Miten sitä hallinnoidaan

Mahdollisuudet

Yksilöt

Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuksia kaikenikäisille ihmisille, auttaa heitä kehittämään ja jakamaan tietoja ja kokemuksia eri maiden instituutioissa ja organisaatioissa. Tarkastele, mitä mahdollisuuksia on yksilöille kuten opiskelijoille, henkilökunnalle, harjoittelijoille, opettajille, nuorille ja nuorisotyöntekijöille ja muille.

Organisaatiot

Erasmus+ tarjoaa mahdollisuuksia monille organisaatioille, kuten korkeakouluille, kouluille, koulutuksen järjestäjille, ajatus-säiliöille, tutkimusorganisaatioille ja yksityisille yrityksille. Lue lisää organisaatioiden erilaisista mahdollisuuksista.

Hakuprosessi

Riippuen siitä, minkä ohjelman osaa haet, sinun on täytettävä erityinen hakulomake. Yleensä tämä on joko eForm (PDF) tai Web-lomake. Vaiheittainen opas kertoo, miten voit käyttää joko muotoa:

Kun olet hakenut

Lisätietoja hakemusten arvioinnista ja tarkistamisesta on ohjelmaoppaan osassa C – tietoa hakijoille.

 

 

 

Jaa tämä sivu