Kuidas taotleda?

Erasmus + programmi raames on organisatsioonidel ja üksikisikutel erinevaid võimalused. Sõltuvalt programmi osast, milles soovite osaleda, võib ettevalmistamise ja taotlemise kord olla erinev. Jälgi juhiseid taotluse esitamisel:

Enne rakendamist:

Üldine projektikonkurss

Igal aastal avaldatakse üldine pakkumiskutse, mis pakub võimalusi haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas tegutsevatele organisatsioonidele ja üksikisikutele. Projektiettepaneku taotlusest leiad kirjelduse programmi eesmärkidest, ülevaate meetmetest jaotiste lõikes,  potentsiaalsete osalejate abikõlblikkuse, eelarve ja projekti kestvuse kohta ning taotluse esitamise tähtajad iga tegevuse puhul. Samuti võite tutvuda viimaste projektikonkurssidega meie taotluste jaotises. Lisaks eelnevale, teatud projektiettepaneku taotluse kutsed avaldatakse  tsentraliseeritult Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) kodulehel.

Programmi juhend

Üksikasjalikum ülevaate osalemise tingimuste ja nõuete kohta, mida võite taotleda üldise pakkumiskutse raames, leiate Erasmus+ programmijuhendist. See on peamine dokument kõigile, kes kaaluvad taotlemist ning need on saadaval kas veebis või alla laaditavad PDF-failina.

Kes saavad osaleda?

Erasmuse + on avatud nii üksikisikutele kui ka organisatsioonidele, ehkki abikõlblikkus erineb ühelt meetmelt teisele ja ka riigiti. Riigid, mis võivad osaleda, on jagatud kahte põhikategooriasse:

  • Programmiriigid: saavad täielikult osaleda Erasmus+ programmi kõikides meetmetes.
  • Partnerriigid: võivad osaleda teatud programmi tegevustes, mis vastavad konkreetsetele kriteeriumitele või tingimustele.

Lisateavet abikõlblike riikide kohta leiate Erasmuse+ programmijuhendi vastavast osast.

Registreeru

Organisatsiooni rahastamise taotluse esitamiseks peate kõigepealt saama ELi osaleja tunnuskoodi. ELi Osaleja autentimise teenus (varem ECAS-i nime all) on keskne kasutajaliideste tuvastamisteenus enamikes komisjoni infosüsteemides.
Seejärel peate sisse logima Osalejate Portaalis oma ELi osaleja tunnuskoodiga ja registreerima oma organisatsiooni, misjärel saate unikaalse 9-kohalise osaleja identifitseerimiskoodi (PIC).
Kui olete üksikisik ning soovite esitada taotluse, siis peate eelnevalt konsulteerima selle organisatsiooniga, kuhu te kuulute (näiteks teie ülikool).

Kuidas programmi hallatakse?

Erasmus+ Programmi haldab Euroopa Komisjon, Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA), enamik riiklike büroosid kõikides programmiriikides, ning mitmed riiklikud ametid osades partnerriikides.

Tsentraliseeritud tegevusi juhivad Euroopa tasandil Euroopa Komisjon ja Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet Brüsselis, teatud ka kui Rakendusamet. Tsentraliseeritud projektid on suuremad ja strateegilisemad, mille eesmärk on hõlmata konkreetseid küsimusi kogu Euroopas.

Detsentraliseeritud tegevusi haldavad otseselt riiklikud bürood, mis asuvad igas programmiriigis või Erasmus+ riiklikud ametid väljaspool ELi. Enamik neist projektidest viiakse ellu riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil ning keskendutakse riikide vahelistele koostööle.

Lisateabe saamiseks külastage jaotist „Kuidas programmi hallatakse?“.

Võimalused

Üksikisikud

Erasmuse+ annab võimalusi inimestele igas vanuses, aidates neid arendada ja vahetada teadmisi ning kogemusi erinevate riikide asutustes ja organisatsioonides Tutvuge  millised on võimalused järgnevatele üksikisikutele  nagu üliõpilased, töötajad, praktikandid, õpetajad, noored ning noorsootöötajad jne.

Organisatsioonid

Erasmuse+ annab võimalusi paljudele organisatsioonidele, sealhulgas ülikoolidele, koolidele, haridus- ja koolitusteenuste pakkujatele, mõttekodadele, teadusorganisatsioonidele ja eraettevõtetele. Tutvuge lisateabega organisatsioonidele pakutavate võimaluste kohta.

Taotlusprotsess

Sõltuvalt sellest, millist programmi osa taotlete, tuleb täita konkreetse taotluse vorm. Tavaliselt on see kas e-vorm (PDF) või veebivorm. Üksikasjalik juhend selgitab, kuidas kasutada mõlemat vormi:

Pärast taotluse esitamist

Lisateavet taotluse hindamise ja kontrollimise kohta leiate programmi juhendi C osast, Teave taotlejatele.

 

 

 

Jaga seda lehte