Πώς να υποβάλετε αίτηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για οργανισμούς και ιδιώτες. Ωστόσο, ανάλογα με το τμήμα του προγράμματος για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση, η διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής αίτησης ενδέχεται να διαφέρει. Θα σας οδηγήσουμε στη διαδικασία:

Προτού υποβάλετε αίτηση

Γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται γενική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, παρουσιάζοντας ευκαιρίες για οργανώσεις και άτομα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Στην πρόσκληση μπορείτε να βρείτε τους στόχους του προγράμματος, μια επισκόπηση των δράσεων που διαχωρίζονται, την επιλεξιμότητα των δυνητικών παραγόντων, τον προϋπολογισμό και τη διάρκεια των σχεδίων και τις προθεσμίες υποβολής για κάθε δράση. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην ενότητα Προσκλήσεις. Επιπλέον, ορισμένες ειδικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται σε συγκεντρωτικό επίπεδο μέσω του δικτυακού τόπου της Εκτελεστικής Υπηρεσίας Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών και Πολιτισμού (EACEA).

Οδηγός προγράμματος

Μια λεπτομερέστερη επισκόπηση των όρων και των απαιτήσεων των δράσεων για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο πλαίσιο της Γενικής Πρόσκλησης μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+. Είναι το βασικό έγγραφο για όποιον σκοπεύει να υποβάλει αίτηση και μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο ή να το κατεβάσει ως PDF.

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος;

Το Erasmus+ είναι ανοικτό σε πολλά άτομα και οργανισμούς, αν και η επιλεξιμότητα ποικίλλει από τη μια δράση στην άλλη και από τη μια χώρα στην άλλη. Οι χώρες που μπορούν να συμμετάσχουν χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

  • Χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: μπορούν να συμμετάσχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του προγράμματος Erasmus +.
  • Χώρες εταίροι: μπορούν να λάβουν μέρος σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος, με την επιφύλαξη συγκεκριμένων κριτηρίων ή προϋποθέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες χώρες, συμβουλευτείτε την αντίστοιχη ενότητα του Οδηγού Προγράμματος Erasmus+.

Εγγραφή 

Για να μπορέσετε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση ως οργανισμός, θα χρειαστεί πρώτα να αποκτήσετε πρόσβαση. Η Υπηρεσία Πρόσβασης Επαλήθευσης Ταυτότητας της ΕΕ (προηγουμένως ονομαζόμενης ECAS) αποτελεί σημείο επαλήθευσης του χρήστη σε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων πληροφοριών της Επιτροπής.
Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στην Πύλη Συμμετεχόντων με τα στοιχεία του λογαριασμού σας πρόσβασης και να καταχωρίσετε τον οργανισμό σας για να αποκτήσετε τον μοναδικό 9ψήφιο κωδικό αναγνώρισης συμμετεχόντων (PIC).
Εάν είστε άτομο που θέλει να υποβάλει αίτηση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον οργανισμό στον οποίο είστε μέλος (για παράδειγμα το πανεπιστήμιο).

Πώς γίνεται αυτό;

Το πρόγραμμα Erasmus+ διαχειρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εκτελεστική Υπηρεσίας Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών και Πολιτισμού (EACEA), μια σειρά Εθνικών Γραφείων σε όλες τις χώρες του Προγράμματος και μια σειρά Εθνικών Υπηρεσιών σε ορισμένες χώρες-εταίρους.

Οι κεντρικές δραστηριότητες διαχειρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εκτελεστική Υπηρεσία Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, γνωστή και ως Εκτελεστική Υπηρεσια. Τα συγκεντρωτικά σχέδια είναι μεγαλύτερα και πιο στρατηγικά σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων σε όλη την Ευρώπη.

Οι αποκεντρωμένες δραστηριότητες διοικούνται απευθείας από τους Εθνικούς Οργανισμούς που βρίσκονται σε κάθε χώρα του προγράμματος ή από τα Εθνικά Γραφεία Erasmus+ εκτός της ΕΕ. Τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια θα υλοποιηθούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και θα επικεντρωθούν σε ανταλλαγές μεταξύ χωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα μας Τρόπος διαχείρισης του προγράμματος.

Ευκαιρίες

Ιδιώτες

Το Erasmus+ περιέχει ευκαιρίες για ανθρώπους όλων των ηλικιών, βοηθώντας τους να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν  τη γνώση και την εμπειρία σε ιδρύματα και οργανισμούς διαφόρων χωρών. Δείτε ποιές είναι οι ευκαιρίες που υπάρχουν για ιδιώτες όπως οι σπουδαστές, το προσωπικό, οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτικοί, οι νέοι και οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και πολλά άλλα.

Οργανισμοί

Το Erasmus+ περιέχει ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, των σχολείων, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, των think-tanks, των ερευνητικών οργανισμών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διάφορες ευκαιρίες που προσφέρονται στους οργανισμούς.

Διαδικασία αίτησης

Ανάλογα με το τμήμα του προγράμματος για το οποίο υποβάλλετε αίτηση, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα συγκεκριμένο έντυπο αίτησης. Συνήθως αυτό θα είναι είτε η-Έγγραφο (PDF) είτε ένα έγγραφο Web. Ένας οδηγός βήμα-προς-βήμα εξηγεί πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το:

Μετά την αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εφαρμογής, παρακαλείσθε να ελέγξετε το Μέρος Γ - Πληροφορίες για τους αιτούντες στον Οδηγό Προγράμματος.

 

 

 

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα