Hvordan du ansøger

Under Erasmus + -programmet er der forskellige muligheder for organisationer og enkeltpersoner. Afhængigt af hvilken del af programmet, du ønsker at ansøge om, kan forberedelses- og ansøgningsproceduren dog være forskellig. Lad os guide dig igennem processen:

Inden du ansøger:

Generel indkaldelse af forslag

Hvert år offentliggøres en generel indkaldelse af forslag, der giver organisationer og enkeltpersoner, der er aktive inden for uddannelse, ungdom og sport, mulighed for at søge midler. I beskrivelsen til indkaldelsen kan du finde programmets mål; et overblik  over de områder, indkaldelsen er inddelt efter; hvem der er berettiget til støtte; budget og varighed af projekter og indsendelsesfrister for hvert område. Du kan fine de seneste indkaldelser i vores sektion for indkaldelser. Derudover offentliggøres nogle specifikke indkaldelser centralt direkte via webstedet for Forvaltningsorganet for Uddannelse, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA). 

Programguide 

I ERASMUS+ programguiden findes en mere detaljeret oversigt over betingelser og krav i de indkaldelser, du kan søge om. Det er et essentielt værktøj for alle, der overvejer at ansøge, og kan findes online eller hentes ned som PDF. 

Hvem kan deltage?

Erasmus+ er åben for mange enkeltpersoner og organisationer, selvom betingelserne for at ansøge varierer fra indkaldelse til indkaldelse, og fra land til land.

Lande, der kan deltage, er opdelt i to hovedkategorier:

  • Programlande: kan fuldt ud deltage i alle indkaldelser i Erasmus+ -programmet.
  • Partnerlande: kan deltage i visse aktioner i programmet, underlagt specifikke kriterier eller betingelser.

For mere information om, hvilke lande, der er berettiget til støtte, henvises til den respektive sektion i Erasmus+ Programguiden.

Tilmeld dig

Før du kan søge om finansiering som en organisation, skal du først få et EU-login. EU Login Authentication Service (tidligere kaldet ECAS) er et sted for brugergodkendelse til en bred vifte af Kommissionens informationssystemer.

Derefter skal du logge ind på deltagerportalen med dine EU-login-kontooplysninger og registrere din organisation for at få din unikke 9-cifrede deltageridentifikationskode (PIC).

Hvis du er en enkeltperson, der ønsker at ansøge, skal du rådføre dig med den organisation, du er en del af (for eksempel dit universitet).

Hvordan er det styret?

Erasmus+ programmet forvaltes af Europa-Kommissionen, Forvaltningsorganet for Uddannelse, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA), en række nationale agenturer i alle programlande, og en række nationale kontorer i nogle partnerlande.

Centraliserede aktiviteter forvaltes på europæisk niveau af Europa-Kommissionen og Europa-Kommissionens Uddannelses-, Audiovisuelle og Kulturelle Forvaltningsorgan i Bruxelles, også kendt som Forvaltningsorganet. Centraliserede projekter er større og mere strategiske, og de er designet til at håndtere

specifikke problemer i hele Europa.

Decentraliserede aktiviteter styres direkte af de nationale kontorer, der er placeret i hvert programland eller Nationale Erasmus+ Kontorer uden for EU. Størstedelen af ​​disse projekter vil blive gennemført på nationalt, regionalt eller lokalt plan og fokusere på en udveksling mellem lande.

For mere information besøg venligst vores "Hvordan er det styret?" afsnit.

Muligheder

Enkeltpersoner

Erasmus+ har muligheder for mennesker i alle aldre. Programmet hjælper med at udvikle og dele viden og erfaring hos institutioner og organisationer i forskellige lande. Tjek hvilke muligheder, der er for enkeltpersoner, som studerende, medarbejdere, praktikanter, lærere, unge og ungdomsarbejdere og meget mere.

Organisationer

En bred vifte af organisationer, herunder universiteter, skoler, uddannelsesinstitutioner, tænketanke, forskningsorganisationer og private virksomheder har mulighed for at deltage i Erasmus+. Få mere at vide om de forskellige muligheder for organisationer.

Ansøgningsprocess

Afhængigt af, hvilken del af programmet du søger om, skal du udfylde et bestemt ansøgningsskema. Normalt vil dette enten være en eForm (PDF) eller en webformular. En trin-for-trin guide forklarer, hvordan man bruger en af ​​formularerne:

Efter du har ansøgt

For mere information ang. vurdering af din ansøgning og check, bedes du kontrollere del C - Oplysninger for ansøgere i programguiden.

Del denne side