Jak podat přihlášku

V rámci programu Erasmus+ existují různé možnosti pro organizace a jednotlivce. Avšak v závislosti na části programu, o kterou byste chtěli požádat, může být postup přípravy a přihlašování odlišný. Nechte nás provést vás tímto procesem:

Před podáním přihlášky:

Obecná výzva k předkládání návrhů

Každoročně je zveřejněna obecná výzva k předkládání návrhů, která představuje příležitosti pro organizace a jednotlivce působící v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Ve výzvě naleznete cíle programu, přehled akcí, na které se program dělí, způsobilost potenciálních účastníků, rozpočet a trvání projektů a lhůty pro přihlášení na každou jednotlivou akci. Nejnovější výzvu k předkládání návrhů naleznete v sekci Výzev. Kromě toho jsou některé konkrétní výzvy k předkládání návrhů zveřejňovány na centralní úrovni prostřednictvím internetové stránky Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

Příručka k programu

Podrobnější přehled podmínek a požadavků akcí, o které můžete požádat v rámci obecné výzvy, naleznete v Příručce k programu Erasmus+. Příručka je klíčovým dokumentem pro každého, kdo uvažuje o žádosti, a je dostupná online nebo ke stažení jako PDF.

Kdo se může zúčastnit?

Program Erasmus+ je otevřen mnoha osobám a organizacím, ačkoli způsobilost se liší od jedné akce ke druhé a od jedné země ke druhé. Země, které se mohou účastnit, jsou rozděleny do dvou hlavních kategorií:

  • Programové země: mohou se plně účastnit všech akcí programu Erasmus+.
  • Partnerské země: mohou se účastnit určitých akcí programu, s výhradou konkrétních kritérií nebo podmínek.

Další informace o způsobilých zemích naleznete v příslušné části Příručky k programu Erasmus+.

Registrace

Než budete moci požádat o financování jako organizace, musíte nejprve získat přihlašovací údaje do EU Login. Služba EU Login ověřující přihlášení (dříve nazývaná ECAS) je místem pro ověřování uživatelů pro širokou škálu informačních systémů Komise.

Poté se budete muset přihlásit k Portálu Účastníků pomocí přihlašovacích údajů EU Login a zaregistrovat svou organizaci, abyste získali jedinečný 9-místný identifikační kód účastníka (PIC).

Pokud jste jednotlivec, který se se chce přihlásit, budete se muset obrátit na organizaci, které jste součástí (například na vaši univerzitu).

Jak to probíhá?

Program Erasmus+ je řízen Evropskou komisí, Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), řadou národních agentur ve všech programových zemích a řadou národních úřadů v některých partnerských zemích.

Centralizované aktivity jsou řízeny na evropské úrovni Evropskou komisí a Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu Evropské komise v Bruselu, známou také jako výkonná agentura. Centralizované projekty jsou širší a strategičtější, určené k řešení konkrétních otázek v rámci celé Evropě.

Decentralizované aktivity řídí přímo národní agentury, které se nacházejí v každé programové zemi, nebo národní kanceláře Erasmus+ mimo EU. Většina těchto projektů bude realizována na národní, regionální nebo místní úrovni a bude se zaměřovat na výměnu mezi zeměmi.

Více informací naleznete v sekci Jak to probíhá?

Příležitosti

Jednotlivci

Erasmus+ nabízí příležitosti pro lidi všech věkových kategorií, pomáhá jim rozvíjet a sdílet znalosti a zkušenosti v institucích a organizacích v různých zemích. Podívejte se, jaké jsou možnosti pro jednotlivce, jako jsou studenti, zaměstnanci, stážisté, učitelé, mladí lidé a pracovníci s mládeží a další.

Organizace

Erasmu + nabízí příležitosti pro širokou škálu organizací, včetně vysokých škol, škol, poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy, think-tanky, výzkumné organizace a soukromé podniky. Zjistěte více o různých možnostech pro organizace.

Proces přihlašování

V závislosti na části programu, o kterou žádáte, budete muset vyplnit konkrétní přihlašovací formulář. Obvykle se jedná o eForm (PDF) nebo on-line formulář. Pokyny krok za krokem vysvětlují, jak vyplnit tyto formuláře:

Po přihlášení

Další informace o hodnocení a kontrole přihlášky naleznete v Části C - Informace pro žadatele v Příručce k programu.

Sdílej tuto stránku