Finansētās darbības un kur pieteikties

Iespējas saņemt finansējumu pārvalda vai nu Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA), vai valstu aģentūras.

Projektu sarakstā zemāk redzams, kura aģentūra pārvalda kuras programmas darbības.

Kur pieteikties

Atkarībā no tā, par kuru uzaicinājumu ir runa, varat pieteikties vai nu

Vēl neesat “EU Login” lietotājs? Piesakieties te, lai izveidotu kontu!

Projektu saraksts
Darbības veids Vadības struktūra
Mobilitātes projekts skolēniem un skolas personālam Valstu aģentūras
Mobilitātes projekti PIA apguvējiem un personālam Valstu aģentūras
Mobilitātes projekti augstākās izglītības studentiem un personālam Valstu aģentūras
Mobilitātes projekts pieaugušo izglītības apguvējiem un personālam Valstu aģentūras
Mobilitātes projekti jaunatnes jomā Valstu aģentūras
Jauniešu līdzdalības aktivitātes Valstu aģentūras

Darbības veids Vadības struktūra
Sadarbības partnerības augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā (izņemot partnerības, ko iesniegušas Eiropas NVO) Valstu aģentūras
Maza mēroga partnerības profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā Valstu aģentūras
Sadarbības partnerības augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, skolu izglītības, pieaugušo izglītības un jaunatnes jomā, ko iesniegušas Eiropas NVO EACEA
Sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības sporta jomā EACEA
Profesionālās izcilības centri EACEA
“Erasmus+” skolotāju akadēmijas EACEA
“Erasmus Mundus” darbība EACEA
Inovācijas alianses EACEA
Spēju veidošana jaunatnes jomā EACEA
Eiropas sporta bezpeļņas pasākumi EACEA
Darbības veids Vadības struktūra
“Vienota Eiropas jaunatne” EACEA

Darbības veids Vadības struktūra
Žana Monē vārdā nosauktās darbības augstākās izglītības jomā: moduļi, profesūras un izcilības centri EACEA
Žana Monē vārdā nosauktās darbības citās izglītības un apmācības jomās: skolotāju apmācība un tīkli EACEA

Kopīgot šo lapu