Výzvy na predkladanie ponúk a návrhov

Informácie o osobitných možnostiach financovania a postupoch podávania žiadostí v rámci programu Erasmus + nájdete na webovom sídle Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru [webové sídlo v angličtine, vo francúzštine a v nemčine] alebo na stránkach vašej národnej agentúry.

nadpis Konečný termín Reference Results
2019 Erasmus+ Vocational Education and Training Mobility Charter 16/05/2019 - 12:00 EAC/A04/2018 No results

Zdieľajte túto stránku