Výzvy na predkladanie ponúk a návrhov

Informácie o osobitných možnostiach financovania a postupoch podávania žiadostí v rámci programu Erasmus + nájdete na webovom sídle Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru [webové sídlo v angličtine, vo francúzštine a v nemčine] alebo na stránkach vašej národnej agentúry.

Zdieľajte túto stránku

nadpis Konečný termín Reference Results
2020 Erasmus accreditation in the field of Youth 31/12/2021 - 12:00 EAC/A03/2020 No results