Konkursi un pieteikumu iesniegšana

Lai uzzinātu vairāk par konkrētām finansēšanas iespējām un pieteikšanās procedūrām programmā “Erasmus +”, apmeklējiet Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras tīmekļa vietni [angļu, franču un vācu valodā] vai sazinieties ar savas valsts aģentūru.

Bendrinti šį puslapį