Προσκλήσεις υποβολής προσφορών και προτάσεων

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες δυνατότητες χρηματοδότησης και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες δυνατότητες χρηματοδότησης και τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού ( στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) συμβουλευθείτε τον εθνικό σας φορέα.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα