Výzvy k předkládání návrhů a nabídek

Informace o konkrétních možnostech financování a podávání žádosti v rámci programu Erasmus+ najdete na stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast [pouze v angličtině, francouzštině a němčině] nebo se můžete obrátit na vaši národní agenturu.

Sdílej tuto stránku