Покани за представяне на предложения

За конкретни възможности за финансиране и процедури за кандидатстване в рамките на програмата „Еразъм+“ посетете уебсайта на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура [на английски, френски и немски език] или се свържете с вашата национална агенция.

Заглавие Краен срок Reference Results
2019 Erasmus+ Vocational Education and Training Mobility Charter 16/05/2019 - 12:00 EAC/A04/2018 No results

Споделете тази страница