Erasmus+

Pôžičky pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+

Prehľad

Pôžičky pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+ so zárukou EÚ majú priaznivé podmienky splácania, ktoré vám môžu pomôcť financovať magisterské štúdium v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Pôžičky majú podporiť postgraduálnych študentov a ochrániť ich pred finančnými ťažkosťami okrem iného pomocou týchto sociálnych záruk:

  • nie je potrebná nijaká zábezpeka zo strany študentov alebo rodičov, vďaka čomu je pôžička dostupná pre všetkých,
  • priaznivé, nižšie úrokové sadzby ako na trhu,
  • podmienky splácania, ktoré absolventom umožňujú začať splácať pôžičku, až keď si nájdu prácu (najneskôr dva roky po ukončení štúdia).

V súčasnosti poskytujú takéto pôžičky univerzity a banky v Španielsku, vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstveTurecku, konkrétne pre odchádzajúcich študentov z uvedených krajín, ktorí pokračujú v postgraduálnom štúdiu v zahraničí, a študentov magisterského štúdia z iných krajín účastniacich sa programu prichádzajúcich do Španielska alebo Spojeného kráľovstva.

Vzhľadom na to, že sa do programu zapája stále viac inštitúcií z celej Európy, k dispozícii bude čoraz viac destinácií doktorandského štúdia.

Nedá sa však presne odhadnúť, kedy sa do programu zapojí konkrétna krajina, pretože dohody s bankami, agentúrami poskytujúcimi študentské pôžičky a univerzitami sa neuzatvárajú plošne, ale osobitne v každej krajine.

Trvanie

Môžete dostať pôžičku až do výšky 12 000 EUR na ročné magisterské štúdium alebo 18 000 EUR na dvojročné magisterské štúdium (alebo rovnocenné sumy v zahraničnej mene pre banky mimo eurozóny v závislosti od menových výkyvov).

Podmienky

Študentskú pôžičku môžete využiť, ak ste absolvovali bakalárske (alebo rovnocenné) štúdium a ste prijatý na úplné magisterské štúdium v inej krajine účastniacej sa programu.

Pôžičku môžete čerpať len vtedy, ak žijete v krajine účastniacej sa programu a zahraničné štúdium nemôžete absolvovať v krajine svojho pobytu ani v krajine, v ktorej ste získali prvú kvalifikáciu.

Pôžičku môžete získať len na štúdium na univerzite, ktorá je držiteľom Charty Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie.

Ak v zahraničí absolvujete len časť magisterského štúdia, na pôžičku nemáte nárok. Možno však máte nárok na grant z programu Erasmus+.

Úroková sadzba pri pôžičkách sa bude líšiť v závislosti od toho, v ktorej krajine má sídlo banka alebo inštitúcia poskytujúca financovanie. Každopádne však úroková sadzba bude nižšia ako štandardné komerčné sadzby.

Ako sa môžete prihlásiť

So žiadosťou o pôžičku sa obráťte na zúčastnené banky, univerzity alebo agentúry poskytujúce študentské pôžičky.

Španielska MicroBank (sociálna banka la Caixa) je prvou bankou, ktorá ponúkala pôžičky na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+ v roku 2015 prichádzajúcim študentom magisterského štúdia, ako aj študentom odchádzajúcim do zahraničia.

Francúzske banky Banque Populaire a Caisse d’Epargne (obe sú súčasťou skupiny BPCE) začali od júna 2016 poskytovať študentom s bydliskom vo Francúzsku pôžičky so zárukou EÚ na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+. 

V septembri 2016 začala tieto služby ponúkať aj írska Future Finance Loan Corporation pre študentov magisterského štúdia zo Spojeného kráľovstva, ale aj z iných krajín.

Od decembra 2016 môžu študenti odchádzajúci z Turecka požiadať takisto o pôžičku od Finansbank.

V januári 2017 sa do systému pôžičiek na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+ zapojila Luxemburská univerzita, ktorá chce študentom magisterských programov umožniť odloženie platby školného a nákladov na ubytovanie o dva roky. Viac aktuálnych informácií o dostupnosti schémy nájdete na webovom sídle univerzity.

Žiadosť musíte podať prostredníctvom pobočky banky, univerzity alebo online a musí obsahovať:

  • osvedčenie o poslednom ukončenom stupni vzdelávania pred magisterským štúdiom, o ktoré sa uchádzate,
  • doklad o zaplatení zápisného ALEBO písomné potvrdenie o prijatí na magisterské štúdium a s ním spojených nákladoch.

Ďalšie informácie

O podmienkach pôžičky pre študentov magisterského štúdia Erasmus+ sa dozviete na stránkach:

Viac informácií o pôžičkách pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+.

Základné informácie o pôžičkách pre študentov magisterského štúdia v rámci programu Erasmus+ z Európskeho investičného fondu.

Video

Program Erasmus+: diskusia na tému Väčšia podpora mobility s účasťou Stefana Jahnkeho, bývalého predsedu študentskej siete Erasmus, o nových príležitostiach pre študentov v rámci programu Erasmus+.

Sledujte cestu Jorgeho Fernándeza z Malagy do Londýna, ktorú mohol uskutočniť vďaka pôžičke na magisterské štúdium v rámci programu Erasmus+.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.