Erasmus+

Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelek

Áttekintés

Az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelek fedezetét az EU garantálja, visszafizetésük feltételei pedig igen kedvezőek. Ezek a hitelek megkönnyítik a kedvezményezettek számára, hogy fedezni tudják a programországok valamelyikében folytatott mesterszintű tanulmányok kapcsán felmerülő költségeket.

A cél az, hogy a posztgraduális tanulmányokat folytató diákok támogatásban részesüljenek, és ne kelljen anyagi nehézségekkel küszködniük tanulmányaik során. Ezért:

  • nincs szükség biztosítékra sem a diákok, sem a szülők részéről, ami esélyegyenlőséget biztosít a hozzáférés tekintetében;
  • a hitelkonstrukció a piaci kamatlábaknál kedvezőbb kamatlábakat kínál;
  • a visszafizetési feltételek lehetővé teszik, hogy a diák a törlesztést akár két évvel a tanulmányok elvégzését követően kezdje csak meg, amikor már sikerült elhelyezkednie.

Jelenleg Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelt a külföldön posztgraduális tanulmányokat tervező spanyol, francia, egyesült királysági és török diákok, valamint a programországok spanyolországi vagy egyesült királysági mesterképzésre felvett diákjai kaphatnak. A hallgatói hitel bankokon keresztül, illetve közvetlenül az egyetemnél vehető igénybe az említett országokban.

Minél több intézmény vesz majd részt Európa-szerte a hitelprogramban, annál több célország esetében lehet majd a hitelt posztgraduális tanulmányok céljára igénybe venni.

Azt azonban lehetetlen megmondani, hogy az egyes országok esetében pontosan mikortól vehetik majd igénybe a diákok a hitelt, mert a bankokkal, a diákhitel-ügynökségekkel és az egyetemekkel fokozatosan, országonként kerül majd sor a hitelmegállapodások megkötésére.

Időtartam

Egyéves mesterképzés esetében maximum 12 000 EUR, kétéves mesterképzés esetében pedig legfeljebb 18 000 EUR hitel vehető fel (vagy ennek megfelelő összeg más pénznemben euróövezeten kívüli bankok esetében, az árfolyam változásaira is figyelemmel).

Feltételek

Azok részesülhetnek hitelben, akik elvégezték az alapképzést (vagy azzal egyenértékű képzést), és akiket felvettek egy másik programországban meghirdetett teljes mesterképzési programra.

A jogosultságnak az is feltétele, hogy a hitel kérelmezője valamelyik programországban éljen. Ezenfelül a célország nem egyezhet meg a lakóhely szerinti országgal, sem azzal az országgal, ahol a kérvényező elnyerte a mesterképzésben való részvételhez szükséges képesítését.

A diák csak akkor kaphat hitelt a mesterképzés elvégzéséhez, ha a fogadó egyetem rendelkezik Erasmus Felsőoktatási Chartával.

Azok, akik a mesterképzési programnak csak egy részét végzik külföldön, nem igényelhetnek Erasmus+ hallgatói hitelt, arra azonban jogosultak lehetnek, hogy pénzügyi támogatásban részesüljenek az Erasmus+ program keretében.

A hitelkamatláb mértéke attól fog függni, hogy melyik országban található a hitelt nyújtó bank vagy intézmény székhelye. A kamatláb azonban minden esetben alacsonyabb lesz a piaci kamatlábaknál.

Pályázati tudnivalók

A hitelfelvételi kérelmet közvetlenül a hitelprogramban részt vevő bankokhoz, egyetemekhez, illetve diákhitel-ügynökségekhez kell benyújtani.

A spanyolországi MicroBank (a la Caixa bank által létrehozott szociális bank) az első olyan pénzintézet, amely (2015-ben) elkezdett Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelt nyújtani mind a külföldre készülő spanyol mesterhallgatóknak, mind a spanyolországi mesterképzésre érkező külföldi diákoknak.

2016 júniusa óta két francia bank, a Banque Populaire és a Caisse d'Epargne (mindkettő a BPCE csoport tagja) is nyújt Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelt uniós garanciával franciaországi lakóhellyel rendelkező diákoknak. 

2016 szeptemberétől kezdve pedig az írországi Future Finance Loan Corporation pénzintézethez fordulhatnak azok a külföldi diákok, akik az Egyesült Királyságban kívánnak mesterfokú tanulmányokat folytatni, illetve azok a brit diákok, akik külföldön iratkoztak be mesterképzésre.

2016 decemberétől a török diákok a Finansbankhoz is fordulhatnak hallgatói hitelért.

2017 januárjában a Luxembourgi Egyetem is csatlakozott az Erasmus+ mesterhallgatói hitelprogramhoz: az intézmény azt tervezi, hogy haladékot ad az egyetemen mesterképzést folytató külföldi diákoknak a beiratkozási díj és a lakhatási költségek megfizetésére. Látogasson el rendszeresen az egyetem honlapjára a program bevezetésével kapcsolatos hírekért.

A hitelt a bankfiókoknál, az egyetemen vagy az interneten lehet kérelmezni. Ehhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

  • a mesterképzés megkezdése előtti tanulmányok lezárását tanúsító oklevél,
  • a mesterképzésre történő beiratkozásért felszámolt díj befizetését igazoló nyugta VAGY a mesterképzésre vonatkozó felvételi igazolás és költségigazolás.

További információk

Ha tájékozódni szeretne arról, milyen feltételekkel vehet igénybe Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelt, kérjük látogasson el a hitelező bankok honlapjára:

  • MicroBank (a Spanyolországban mesterfokú tanulmányokat tervező külföldi hallgatók és a külföldi mesterképzésre felvett spanyol diákok esetében);
  • Banque Populaire / Caisse d'Epargne (a Franciaországban lakóhellyel rendelkező diákok esetében);
  • Future Finance (az Egyesült Királyságban mesterfokú tanulmányokat tervező külföldi hallgatók és a külföldi mesterképzésre felvett brit diákok esetében);
  • Finansbank (csak a külföldi mestertanulmányokra felvett török diákok esetében);
  • Luxembourgi Egyetem (csak a Luxemburgban mesterfokú tanulmányokat folytató külföldi diákok esetében).

További információk az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelről

Háttér-információk az Erasmus+ mesterképzési hallgatói hitelről az Európai Beruházási Alap honlapján

Videofilm

Erasmus+: több támogatás a mobilitás előmozdítására – az Erasmus Diákhálózat volt elnöke, Stefan Jahnke beszámol arról, milyen új lehetőségeket kínál az Erasmus+ program a diákoknak

Ismerje meg Jorge Fernándezt, aki – miután alapszintű diplomát szerzett Madridban – az Erasmus+ mesterhallgatói hitelprogram jóvoltából Londonban folytatja tanulmányait.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.