Erasmus+

Iskolai oktatás

Áttekintés

Az Erasmus+ program támogatást nyújt ahhoz, hogy az iskola előtti nevelésben, az alapfokú oktatásban és a középfokú oktatásban dolgozó szakemberek oktatási tevékenységet végezzenek külföldi iskolákban.

A külföldi oktatómunka révén a résztvevők tapasztalatot és véleményt cserélhetnek más országokban dolgozó kollégáikkal, olyan pedagógiai módszereket sajátíthatnak el, amelyek a fogadó országban már beváltak, és bővíthetik szakmai látókörüket.

Ezek a lehetőségek programországok iskolái között valósulhatnak meg.

Időtartam

Az oktatási tevékenység időtartama nem lehet rövidebb 2 napnál, és nem haladhatja meg a 2 hónapot. Ebbe nem számít bele az utazással töltött idő.

Feltételek

Ahhoz, hogy Ön az Erasmus+ program keretében oktatási tevékenységet végezzen külföldön, iskolájának pályáznia kell közoktatási mobilitási projektben való részvételre. Az iskolának európai fejlesztési tervet kell kidolgoznia. A mobilitási projektnek illeszkednie kell ebbe a tervbe, és a szakmai fejlődés tekintetében világosan meghatározott fejlesztési igények kielégítésére kell törekednie. Ezen túlmenően gondoskodnia kell az Ön külföldön szerzett tapasztalatának megfelelő elismeréséről, valamint az elsajátított ismereteknek a küldő intézmény egészében történő megosztásáról.

Pénzügyi támogatás

Az EU a támogatást a koordináló intézménynek folyósítja (az Ön iskolájának vagy a konzorciumkoordinátornak). Az EU abból a célból nyújt támogatást, hogy fedezze a külföldi tartózkodással kapcsolatban felmerülő utazási és megélhetési költségeket, továbbá hogy szervezési támogatást biztosítson a részt vevő szervezetek számára.

Pályázati tudnivalók

Ön magánszemélyként nem pályázhat támogatásra. Pályázni iskolák (vagy az iskolák képviseletében eljáró konzorciumkoordinátorok) pályázhatnak, ők választják ki saját alkalmazottaik közül a külföldi oktatási tevékenységben részt vevő jelölteket.

A szakemberek kiválasztását tisztességes, átlátható és jól dokumentált módon kell lefolytatni.

További információk

Ön saját iskolájánál érdeklődhet arról, hogy igénybe veheti-e az ezen az oldalon ismertetett lehetőségeket.

A programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató)Programkalauz is részletes tájékoztatással szolgál ezekről a lehetőségekről:

  • A B. részben olvashatók információk a pályázati és az odaítélési (a formai és a tartalmi) követelményekről, valamint a finanszírozási szabályokról.

A nemzeti irodák segíteni tudnak az esetleges kérdésekkel és a pályázati eljárással kapcsolatban.

Az eTwinning portál iskolák online közössége, mely lehetőséget kínál arra, hogy az európai iskolákban dolgozó szakemberek kommunikáljanak, együttműködjenek, projekteket dolgozzanak ki, illetve tapasztalatokat cseréljenek egymással. Az eTwinning a legnagyobb tanulói közösség Európában.

A School Education Gateway tanároknak, iskoláknak, szakértőknek és más érdeklődőknek szóló platform, ahol a látogatók tájékozódhatnak az iskolai oktatással kapcsolatos fejleményekről, tendenciákról, kezdeményezésekről, szakpolitikákról és tevékenységekről, ezenfelül pedig fontos témákban párbeszédet folytathatnak és együttműködhetnek kollégáikkal.

Website feedback

Please note that we can only respond to issues concerning the Erasmus+ website. 

For general questions about Erasmus+, please contact your National AgencyNational Erasmus+ Office, or our helpdesk, EuropeDirect.