Szakmai gyakorlat diákok, gyakornokok és a szakképző intézmények frissen végzett diákjai számára

Áttekintés

Az Erasmus+ támogatja, hogy a szakképző intézményekbe beiratkozott hallgatók szakmai gyakorlaton (munkahelyi gyakorlaton vagy (szak)képzésben) vegyenek részt külföldön.

Ezekkel a lehetőségekkel a vállalkozásoknál tanulószerződéses gyakorlati képzésben részesülő és a szakképző iskolákban a közelmúltban végzett diákok is élhetnek.

A résztvevőket vagy munkahely fogadja, vagy egy másik szakképző intézmény, ahol a képzési időszak keretében lehetőség nyílik munkaalapú tanulásra.

Ha az Ön szakmai gyakorlata meghaladja az 1 hónapot, az online nyelvi támogatás segít abban, hogy elsajátítsa azt a nyelvet, melyet a külföldi munkahelyen vagy szakképző intézményben használni fog.

Időtartam

A szakmai gyakorlat időtartama 2 hét és 12 hónap között lehet.

Feltételek

A szakmai gyakorlat kezdete előtt Önnek, az Ön intézményének/szervezetének és a fogadó szervezetnek tanulmányi megállapodást kell kötnie, és dokumentumot kell aláírniuk arra vonatkozóan, hogy kötelezettséget vállalnak a szakmai gyakorlat minőségének biztosítását illetően. Ez a dokumentum rögzíti, hogy Önnek milyen tanulási célokat kell elérnie a mobilitási időszak során, továbbá hogy milyen jogai és kötelezettségei vannak, illetve hogy milyen módon kerül majd sor a szakmai gyakorlat hivatalos elismerésére.

Követelményt jelent, hogy mind a küldő intézmény/szervezet, mind a fogadó szervezet programországban működjön.

A frissen végzett szakiskolások akkor részesülhetnek támogatásban az Erasmus+ program keretében, ha a szakmai gyakorlatra a végzettségük megszerzését követő 1 éven belül kerül sor.

Pénzügyi támogatás

Az EU abból a célból nyújt támogatást, hogy fedezze a külföldi tartózkodással kapcsolatban felmerülő utazási és megélhetési költségeket.

A támogatást az EU biztosítja, de a források kezeléséről az érintett küldő szervezetek gondoskodnak. Ők felelősek azért, hogy az egyéneknek a támogatást folyósítsák.

A helyi nyelv elsajátításához is pénzügyi támogatást lehet kapni.

Pályázati tudnivalók

Ön magánszemélyként nem pályázhat támogatásra. Pályázni szervezetek pályázhatnak, ők választják ki a külföldi szakmai gyakorlaton részt vevő jelölteket.

Ön saját szakképző intézményénél érdeklődhet arról, hogy igénybe veheti-e az ezen az oldalon ismertetett lehetőségeket.

További információk

A programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) is részletes tájékoztatással szolgál ezekről a lehetőségekről:

  • A B. részben olvashatók információk a pályázati és az odaítélési (a formai és a tartalmi) követelményekről, valamint a finanszírozási szabályokról.

A nemzeti irodák segíteni tudnak az esetleges kérdésekkel és a jelentkezési eljárással kapcsolatban.

Oszd meg ezt az oldalt