Национални агенции

С цел програмата „Еразъм+“ да бъде възможно най-близо до участниците и да се гарантира нейното добро функциониране в различните държави ЕС работи съвместно с националните агенции за управление на програмата.

Седалищата на националните агенции се намират в държавите по програмата, а тяхната роля включва:

  • предоставяне на информация за програмата „Еразъм+“
  • подбора на проекти, които да бъдат финансирани
  • мониторинг и оценка на програмата „Еразъм+“
  • подкрепа на кандидатите и участниците
  • работа с други национални агенции и ЕС
  • популяризиране на програмата „Еразъм+“
  • споделяне на успешни примери и най-добри практики

Списъкът с националните агенции е по-долу, а списъкът с държави по програмата се намира в раздела За „Еразъм+“. В държави, които не са в списъка на държавите по програмата, може да има Национално бюро на програмата „Еразъм+“.

Споделете тази страница

Национални агенции във вашата държава

Select any filter and click on Apply to see results