Izbruh koronavirusa – podaljšanje rokov za prijave

Published:
17/03/2020

Zaradi težav v zvezi z izbruhom koronavirusa so roki za prijavo za spodnje ukrepe podaljšani, kot sledi:

  • 21. april 2020 (17.00 po bruseljskem času) za vse ukrepe na področju športa v okviru programa Erasmus+ (partnerska sodelovanja, majhna partnerska sodelovanja, neprofitne evropske športne prireditve). Prijave pošljite Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.
  • 23. april 2020 (12.00 po bruseljskem času) za ključni ukrep 2: strateška partnerstva v šolskem izobraževanju (KA201), strateška partnerstva v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (KA202), strateška partnerstva v visokošolskem izobraževanju (KA203), strateška partnerstva v izobraževanju odraslih (KA204), partnerstva za izmenjave med šolami (KA229).
  • 7. maj 2020 (12.00 po bruseljskem času) za ključni ukrep 1: mobilnost posameznikov na področju mladine – 2. krog
  • 7. maj 2020 (12.00 po bruseljskem času) za ključni ukrep 2: strateška partnerstva na področju mladine
  • 7. maj 2020 (12.00 po bruseljskem času) za ključni ukrep 3: projekti dialoga z mladimi – 2.  krog
  • 26. maj 2020 (17.00 po bruseljskem času) za Listino Erasmus za terciarno izobraževanje (prijave pošljite Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo).

Iz istega razloga so podaljšani tudi roki za prijavo za ukrepe evropske solidarnostne enote:

  • 7. maj 2020 (12.00 po bruseljskem času) za projekte prostovoljstva
  • 7. maj 2020 (12.00 po bruseljskem času) za pripravništva in zaposlitve
  • 7. maj 2020 (12.00 po bruseljskem času) za partnerstva za prostovoljstvo (posebni sporazumi za leto 2020 na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu 2018–2020)
  • 7. maj 2020 (12.00 po bruseljskem času) za solidarnostne projekte

Preverite tudi posodobljene informacije o evropski solidarnostni enoti na evropskem mladinskem portalu.

Dajte v skupno rabo to stran

Related News and Events