Vypuknutie nákazy koronavírusom – presunutie termínov na predkladanie žiadostí

Published:
17/03/2020

Pre komplikácie, s ktorými sa žiadatelia stretávajú v dôsledku vypuknutia nákazy koronavírusom, sa presúvajú termíny na predkladanie žiadostí súvisiacich s uvedenými akciami takto:

  • 21. apríl 2020 (17.00 hod. bruselského času) pre všetky akcie programu Erasmus+ v oblasti športu (partnerstvá spolupráce, malé partnerstvá spolupráce, neziskové európske športové podujatia). Žiadosti sa zasielajú Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru,
  • 23. apríl 2020 (12.00 hod bruselského času) pre kľúčovú akciu 2 Strategické partnerstvá pre školské vzdelávanie (KA201), Strategické partnerstvá pre odborné vzdelávanie a prípravu (KA202), Strategické partnerstvá pre vysokoškolské vzdelávanie (KA203), Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých (KA204), Partnerstvá zamerané na školské výmeny (KA229),
  • 7. máj 2020 (12.00 hod. bruselského času) pre kľúčovú akciu 1 Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže – 2. kolo,
  • 7. máj 2020 (12.00 hod. bruselského času) pre kľúčovú akciu 2 Strategické partnerstvá v oblasti mládeže,
  • 7. máj 2020 (12.00 hod. bruselského času) pre kľúčovú akciu 3 Projekty dialógu s mládežou – 2. kolo,
  • 26. máj 2020 (17.00 hod. bruselského času) pre Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (žiadosti sa zasielajú Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru).

Okrem toho sa z rovnakého dôvodu presúvajú termíny na predkladanie žiadostí súvisiacich s akciami Európskeho zboru solidarity takto:

  • 7. máj 2020 (12.00 hod. bruselského času) pre dobrovoľnícke projekty,
  • 7. máj 2020 (12.00 hod. bruselského času) pre stáže a pracovné miesta,
  • 7. máj 2020 (12.00 hod. bruselského času) pre dobrovoľnícke partnerstvá (osobitné dohody na rok 2020 v zmysle rámcovej dohody o partnerstve na roky 2018 – 2020),
  • 7. máj 2020 (12.00 hod. bruselského času) pre projekty v oblasti solidarity.

Najnovšie informácie o Európskom zbore solidarity nájdete na Európskom portáli pre mládež.

Súvisiace správy a udalosti

Zdieľajte túto stránku