Epidemia koronawirusa – terminy składania wniosków zostały przedłużone

Published:
17/03/2020

W związku z tym, że epidemia koronawirusa może w różny sposób komplikować sytuację kandydatów, terminy składania wniosków dotyczących udziału w wymienionych poniżej działaniach zostały przedłużone do:

  • 21 kwietnia 2020 r. (17.00 czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku wszystkich działań Erasmusa+ w dziedzinie sportu (partnerstwa współpracy, małe partnerstwa współpracy, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe). Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
  • 23 kwietnia 2020 r. (12.00 czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku działań kluczowych 2: partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201), partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202), partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (KA203), partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia dorosłych (KA204), partnerstwa na rzecz wymiany szkolnej (KA229).
  • 7 maja 2020 r. (12.00 czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku działań kluczowych 1: mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – runda 2
  • 7 maja 2020 r. (12.00 czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku działań kluczowych 2: partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą
  • 7 maja 2020 r. (12.00 czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku działań kluczowych 3: projekty w zakresie dialogu z młodzieżą – runda 2
  • 26 maja 2020 r. (17.00 czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego).

Z tych samych powodów terminy składania wniosków dotyczących udziału w wymienionych poniżej działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności zostały również przedłużone do:

  • 7 maja 2020 r. (12.00 czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów wolontariackich
  • 7 maja 2020 r. (12.00 czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku staży i pracy
  • 7 maja 2020 r. (12.00 czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku partnerstw na rzecz wolontariatu (umowy szczegółowe na 2020 r. w ramach umowy ramowej o partnerstwie na lata 2018–2020)
  • 7 maja 2020 r. (12.00 czasu obowiązującego w Brukseli) w przypadku projektów solidarnościowych

Najnowsze informacje na temat Europejskiego Korpusu Solidarności są również dostępne w Europejskim Portalu Młodzieżowym.

Podziel się tą stroną

Related News and Events