An ráig den choróinvíreas - spriocdhátaí maidir le hiarratais curtha siar

Published:
17/03/2020

De bhrí go bhfuil an ráig den choróinvíreas tar éis deacrachtaí a chruthú d'iarrastasóirí, tá na spriocdhátaí maidir le hiarratais a chur isteach le haghaidh na ngníomhaíochtaí seo thíos curtha siar go dtí na dátaí a leanas:

  • 21 Aibreán 2020 (17h00 am na Bruiséile) le haghaidh gach Gníomhaíocht Spóirt Erasmus+ (Comhpháirtíochtaí comhoibríocha, Comhpháirtíochtaí comhoibríocha beaga, Imeachtaí neamhbhrabúis spóirt san Eoraip). Seoltar iarratais chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.
  • 23 Aibreán 2020 (12h00 am na Bruiséile) le haghaidh Phríomhbheart 2 maidir le Comhpháirtíochtaí straitéiseacha le haghaidh oideachas scoile (KA201), Comhpháirtíochtaí straitéiseacha le haghaidh gairmoideachais agus gairmoiliúna (KA202), Comhpháirtíochtaí straitéiseacha le haghaidh ardoideachais (KA203), Comhpháirtíochtaí straitéiseacha le haghaidh oideachas aosach (KA204), agus Comhpháirtíochtaí um malartuithe idir scoileanna (KA229).
  • 7 Bealtaine 2020 (12h00 am na Bruiséile) le haghaidh Phríomhbheart 1 maidir le Soghluaisteacht daoine aonair i réimse na hóige – Babhta 2
  • 7 Bealtaine 2020 (12h00 am na Bruiséile) le haghaidh Phríomhbheart 2 maidir le Comhpháirtíochtaí straitéiseacha i réimse na hóige
  • 7 Bealtaine 2020 (12h00 am na Bruiséile) le haghaidh Phríomhbheart 3 maidir le Tionscadail an Idirphlé Óige – Babhta 2
  • 26 Bealtaine 2020 (17h00 am na Bruiséile) le haghaidh Chairt Ollscoile Erasmus (seoltar iarratais chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir).

Ina theannta sin, tá na spriocdhátaí maidir le hiarratais a chur isteach le haghaidh na ngníomhaíochtaí seo thíos de chuid an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh curtha siar go dtí na dátaí a leanas ar an gcúis chéanna:

  • 7 Bealtaine 2020 (12h00 am na Bruiséile) le haghaidh tionscadail oibre deonaí
  • 7 Bealtaine 2020 (12h00 am na Bruiséile) le haghaidh cúrsaí oiliúna agus post
  • 7 Bealtaine 2020 (12h00 am na Bruiséile) le haghaidh comhpháirtíochtaí oibre deonaí (comhaontuithe sonracha le haghaidh 2020 faoi chreat-chomhaontú 2018-2020)
  • 7 Bealtaine 2020 (12h00 am na Bruiséile) le haghaidh tionscadail dlúthpháirtíochta

Is féidir leat an scéala is déanaí maidir leis an gCór Dlúthpháirtíochta Eorpach a fháil ar Thairseach Eorpach na hÓige freisin.

Comhroinn an leathanach seo

Related News and Events