Prodloužení lhůt pro podávání žádostí kvůli šíření koronavirové nákazy

Published:
17/03/2020

Kvůli potížím, s nimiž se žadatelé potýkají v důsledku šíření koronavirové nákazy, byly lhůty pro podávání žádostí u níže uvedených akcí prodlouženy takto:

  • do 21. dubna 2020 (17:00 SEČ) pro všechny sportovní akce programu Erasmus+ (partnerství založená na spolupráci, malá partnerství založená na spolupráci, neziskové evropské sportovní akce) – žádosti je třeba zaslat Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast
  • do 23. dubna 2020 (12:00 SEČ) pro klíčovou akci 2 strategická partnerství ve školním vzdělávání (KA201), strategická partnerství v odborném vzdělávání a přípravě (KA202), strategická partnerství v postsekundárním vzdělávání (KA203), strategická partnerství ve vzdělávání dospělých (KA204), partnerství pro výměnu mezi školami (KA229)
  • do 7. května 2020 (12:00 SEČ) pro klíčovou akci 1 mobilita jednotlivců v oblasti mládeže – 2. kolo
  • do 7. května 2020 (12:00 SEČ) pro klíčovou akci 2 strategická partnerství v oblasti mládeže
  • do 7. května 2020 (12:00 SEČ) pro klíčovou akci 3 projekty v rámci dialogu s mládeží – 2. kolo
  • do 26. května 2020 (17:00 SEČ) pro listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání – žádosti je třeba zaslat Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Ze stejného důvodu byly rovněž prodlouženy lhůty pro podávání žádostí u akcí v rámci Evropského sboru solidarity, a to takto:

  • do 7. května 2020 (12:00 SEČ) pro dobrovolnické projekty
  • do 7. května 2020 (12:00 SEČ) pro stáže a pracovní místa
  • do 7. května 2020 (12:00 SEČ) pro dobrovolnická partnerství (zvláštní dohody na rok 2020 podle rámcové dohody o partnerství 2018–2020)
  • do 7. května 2020 (12:00 SEČ) pro solidární projekty

Aktuality o Evropském sboru solidarity můžete také sledovat na Evropském portálu pro mládež.

Související zprávy a události

Sdílej tuto stránku