Koronavirus: posledice za dejavnosti mobilnosti v okviru programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote

Published:
13/03/2020
  • Komisija v celoti upošteva vse ukrepe, ki so jih države članice sprejele za zajezitev širjenja koronavirusa. Komisija seveda razume, da imajo lahko ti ukrepi posledice za sodelovanje dijakov in študentov, prostovoljcev in drugih v programih mobilnosti Erasmus+ in evropske solidarnostne enote.
  • Zaradi trenutnih razmer nekateri udeleženci bodisi ne bodo mogli odpotovati od doma bodisi se vrniti domov z lokacije gostiteljice. Zaradi te negotovosti nekateri starši otrokom ne dovolijo potovati.
  • V mejah veljavnega pravnega okvira si prizadevamo biti čim bolj fleksibilni pri izvajanju programa.
  • Pripravili smo navodila za nacionalne agencije Erasmus+, da se lahko sklicujejo na klavzulo „višje sile“. Tako bodo lahko ocenile možnost, da sprejmejo dodatne stroške do najvišjega zneska nepovratnih sredstev. Lahko bodo tudi odložile izvajanje načrtovanih dejavnosti za do 12 mesecev na projekt. Nacionalni organi so obveščeni.
  • Razmere redno spremljamo in bomo sprejeli vse potrebne dodatne ukrepe.

Dajte v skupno rabo to stran