COVID-19: consecințele asupra activităților de mobilitate din cadrul programelor „Erasmus+” și „Corpul european de solidaritate”

Published:
13/03/2020
  • Comisia respectă în totalitate măsurile de izolare luate în prezent la nivel național. De asemenea, Comisia înțelege că aceste măsuri pot avea consecințe asupra participării studenților, elevilor, voluntarilor și a altor participanți la activitățile de mobilitate din cadrul programelor „Erasmus+” și „Corpul european de solidaritate”.
  • În situația actuală, unii participanți fie nu pot pleca din țara lor, fie nu sunt în măsură să se întoarcă acolo din țara gazdă. Mai mult, această nesiguranță îi determină, de asemenea, pe unii dintre părinți să nu le permită copiilor lor să călătorească.
  • Pentru a răspunde incertitudinilor, suntem cât putem de flexibili în punerea în aplicare a programului, în limitele cadrului juridic aplicabil.
  • Am emis orientări pentru agențiile naționale Erasmus+ privind invocarea clauzelor de „forță majoră”. Acest lucru le va permite să evalueze posibilitatea de a accepta costuri suplimentare până la o valoare maximă a grantului. De asemenea, pot avea posibilitatea să amâne activitățile planificate cu până la 12 luni per proiect. Autoritățile naționale sunt informate la rândul lor.
  • Monitorizăm îndeaproape această situație și vom adopta orice măsură suplimentară necesară.

Distribuie această pagină