Coronavirus: Gevolgen voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps

Published:
13/03/2020
  • De Commissie staat volledig achter alle inperkingsmaatregelen die momenteel in vrijwel alle landen worden genomen. De Commissie begrijpt ook dat deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor de plannen van studenten, leerlingen, vrijwilligers en anderen in het kader van Erasmus+ of het Europees Solidariteitskorps.
  • Momenteel kunnen sommigen niet vertrekken naar hun bestemming, en anderen kunnen niet terugkomen uit hun gastland. Door deze onzekerheid willen veel ouders niet dat hun kinderen vertrekken.
  • We hebben begrip voor de bezorgdheid en zullen daarom de regels van het programma binnen de grenzen van de wetgeving zo flexibel mogelijk toepassen.
  • We hebben de nationale agentschappen van Erasmus+ de instructie gegeven dat zij zich mogen beroepen op overmacht. Hierdoor mogen zij alle extra kosten tot het toegestane maximum accepteren. Het geeft de agentschappen ook de vrijheid om geplande activiteiten maximaal 12 maanden uit te stellen. Ook de nationale overheden zijn hierover geïnformeerd.
  • We volgen deze situatie op de voet en zullen zo nodig extra maatregelen nemen.

Deel deze pagina