Polityka językowa

Dlaczego strona internetowa nie jest dostępna w wybranym języku?

Użytkowników stron internetowych instytucji UE czasami dziwi, że dana strona nie jest dostępna w wybranym języku.

Powodem może być to, że nie udało nam się jeszcze wszystkiego przetłumaczyć – dotyczy to zwłaszcza języków krajów, które przystąpiły do Unii w roku 2004, 2007 i 2013.

Niektóre strony są jednak dostępne tylko w dwóch lub trzech językach, a nawet w jednym (zazwyczaj angielskim).

To, w jakich językach dostępne są dane strony, jest uwarunkowane kilkoma różnymi czynnikami:

 • proces tłumaczenia – nasze zasoby tłumaczy, podobnie jak budżet przeznaczony na ten cel, są ograniczone (tłumaczenie jest finansowane z pieniędzy podatników)
 • znaczenie – akty prawne i dokumenty, które są ważne z punktu widzenia interesu publicznego, muszą być powszechnie dostępne, a więc publikowane są we wszystkich językach urzędowych UE.
  Innego rodzaju dokumenty – na przykład treść wymiany pism z władzami krajowymi, organizacjami i osobami prywatnymi – są zamieszczane tylko w potrzebnych wersjach językowych
 • oszczędność – aby zaoszczędzić pieniądze podatników, strony internetowe, które mają bardzo specjalistyczną tematykę i wąskie grono odbiorców, nie są publikowane we wszystkich językach. Priorytetem jest szybkie i efektywne udostępnienie tego rodzaju informacji, nawet jeśli oznacza to, że niektórzy użytkownicy będą musieli je przeczytać w języku obcym
 • pilny charakter – niektóre treści muszą zostać zamieszczone bezzwłocznie. Najpierw publikujemy tekst tylko w jednym lub kilku językach (biorąc pod uwagę grupę, do której informacje są skierowane), a następnie dodajemy inne języki, stopniowo lub jednocześnie
 • ograniczenia techniczne – do prowadzenia strony w ponad 20 językach potrzebna jest większa liczba osób i większy budżet.

Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, polityka językowa instytucji UE będzie w coraz większym stopniu opierać się na następujących zasadach:

 • Każda część portalu będzie zawierać, na pierwszym i drugim poziomie swojej struktury, przystępnie napisane informacje o charakterze stałym, przeznaczone dla ogółu społeczeństwa i dostępne we wszystkich językach urzędowych.
 • Strony z informacjami szybko ulegającymi dezaktualizacji bądź wysoce specjalistycznymi będą publikowane w kilku językach – lub nawet tylko jednym – w zależności od grupy odbiorców.

Języki urzędowe UE

Angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski, włoski.

Rodzaje informacji a polityka językowa

 • Prawodawstwo i najważniejsze dokumenty polityczne
  Publikowane we wszystkich językach urzędowych UE.
 • Dokumenty urzędowe
  Publikowane co najmniej w tych językach, które miały status języków urzędowych UE w dniu ich publikacji. Dokumenty, które nie mają charakteru prawnie wiążącego, są z reguły publikowane w języku angielskim, francuskim i niemieckim.
 • Informacje ogólne
  Publikowane we wszystkich językach urzędowych UE.
 • Informacje pilne lub szybko ulegające dezaktualizacji
  Zamieszczane są początkowo tylko w jednym języku, w zależności od tego, do jakiej grupy użytkowników są skierowane. W późniejszym terminie, jeśli pojawi się takie zapotrzebowanie, mogą zostać dodane inne języki.
 • Informacje specjalistyczne (informacje techniczne, kampanie, ogłoszenia o przetargach) oraz aktualności / wydarzenia
  Dostępne w kilku językach lub nawet tylko w jednym – wybór języka zależy od tego, dla jakiej grupy odbiorców informacje są przeznaczone.

Podziel się tą stroną