Jazyková politika

Proč není některá internetová stránka k dispozici ve vašem jazyce?

Uživatelé internetových stránek orgánů EU se někdy pozastavují nad tím, že nemohou najít konkrétní stránku v určitém jazyce.

To může to být jednoduše tím, že jsme dosud neměli čas přeložit vše – zejména v případě jazyků zemí, které do EU vstoupily v roce 2004, 2007 a 2013.

Některé stránky jsou navíc k dispozici pouze ve třech, dvou nebo dokonce pouze v jednom jazyce (obvykle v angličtině).

To, v jakých jazycích jsou určité stránky k dispozici, souvisí především s těmito omezeními:

 • překlad – máme jen omezený počet překladatelů a omezený rozpočet pro překlady (v celém rozsahu pochází z peněz daňových poplatníků).
 • důležitost – právní předpisy a dokumenty zásadního veřejného zájmu musí být přístupné nejširší veřejnosti, a proto se uvádějí ve všech úředních jazycích EU.
  Ostatní dokumenty se překládají pouze do těch jazyků, do nichž je to nutné (např. při korespondenci s orgány, organizacemi či jednotlivci z členských států)
 • hospodárnost – penězi daňových poplatníků nelze plýtvat, vysoce specializované internetové stránky s omezeným počtem uživatelů tedy nejsou zveřejňovány ve všech jazycích. Prioritou je poskytovat cílené informace rychle a účinně, i když někteří uživatelé budou muset číst v cizím jazyce.
 • naléhavost – některé informace je třeba sdělit okamžitě. Text zveřejňujeme nejprve v jednom nebo několika jazycích (přičemž bereme v úvahu cílovou skupinu ) a poté v jedné nebo několika etapách přidáváme další jazyky.
 • technické překážky – provoz stránek ve více než 20 jazycích si vyžaduje více osob a finančních prostředků.

S přihlédnutím ke všemu výše uvedenému budou orgány EU vzhledem k jazykovým verzím svých stránek přecházet k tomuto pojetí:

 • První a druhá úroveň stránek bude uvádět jednoduché informace dlouhodobější platnosti určené laické veřejnosti. Ty budou přeloženy do všech úředních jazyků.
 • Stránky obsahující krátkodobě platné nebo velmi odborné informace budou zpravidla uvedeny v několika jazycích – nebo dokonce jen jednom – v závislosti na tom, jakým čtenářům jsou určeny.

Úřední jazyky EU

angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština

Typy informací a jazyková politika

 • Právní předpisy a hlavní politické dokumenty
  Zveřejňují se ve všech úředních jazycích EU.
 • Úřední dokumenty
  Úřední dokumenty jsou k dispozici přinejmenším v jazycích, které měly status úředního jazyka EU v den zveřejnění. Ostatní dokumenty, které nejsou právně závazné, se obvykle zveřejňují anglicky, francouzsky a německy.
 • Obecné informace
  Zveřejňují se ve všech úředních jazycích EU.
 • Naléhavé informace a informace s krátkodobou platností
  Uvádějí se nejprve v jediném jazyce, s ohledem na svou specifickou cílovou skupinu. Ostatní jazykové verze lze podle potřeb uživatelů přidat později.
 • Specializované informace (technické informace, kampaně, vyhlášení nabídkových řízení) a zprávy/akce
  Dostupné v omezeném počtu jazyků nebo dokonce jen v jednom – záleží na tom, komu jsou určeny.

Sdílej tuto stránku