Frågor och svar

Här hittar du svar på några vanliga frågor om Erasmus+.

Börja med att söka svaren på dina frågor här.

Om du inte hittar vad du letar efter kan du söka vidare på Vad kan jag göra? eller kontakta oss.

Vill du veta hur coronaviruset påverkar Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren? Läs våra svar på vanliga frågor om coronapandemins effekter.

Ansökningsförfarandet för Erasmus+ kan variera och beror på om du söker för egen räkning eller för en organisation och om verksamheten sköts av de nationella programkontoren eller EU:s programkontor Eacea. Mer information om hur du söker och mallar för ansökningsblanketter finns på sidan Hur söker jag?

Du kan delta i de flesta programpunkterna om du kommer från ett programland. Om du kommer från något av partnerländerna kan du också delta i Erasmus Mundus gemensamma masterprogram. Villkoren för att delta varierar dock. Mer information finns på sidan Vad kan jag göra?

Kriterierna för bidrag varierar beroende på typ av projekt eller utbyte. Mer information hittar du på sidan för organisationer och i progamhandledningen.

De nationella programkontoren finns bara i programländerna.Andra länder kan i stället ha ett Erasmuskontor. I annat fall är det bäst att du kontaktar din utbildningsinstitution eller ungdoms- eller idrottsorganisation, om du söker som privatperson. Om du företräder en organisation kan du kontakta EU-kommissionen via Europa direkt.

Information om finansiering och finansieringsregler finns i programhandledningen för Erasmus+.

Organisationer från världens flesta länder kan delta, även de flesta afrikanska länderna. Villkoren varierar beroende på typ av verksamhet. Mer information hittar du på sidan Vad kan jag göra? eller i programhandledningen.

Du hittar alla projekt som finansierats av Erasmus+ i projektdatabasen.

De olika låneinstitutens villkor för studielånen för masterstudenter kan variera, men för det mesta är det bara studenter som reser till eller från det land där lånet erbjuds som kan söka.

Dela denna sida