Odpovede na vaše otázky

Nižšie na tejto stránke nájdete odpovede na niektoré najčastejšie otázky týkajúce sa programu Erasmus+. Sú len obmedzeným výberom, preto si radšej pozrite aj časť venovanú príležitostiam alebo sa s nami spojte cez Kontakty, ak nenájdete to, čo ste hľadali.

V najčastejších otázkach možno nájdete aj vašu odpoveď.

Proces podávania žiadostí v rámci programu Erasmus+ sa líši v závislosti od toho, či ide o jednotlivca alebo organizáciu, a od toho, či je financovanie riadené národnými agentúrami alebo Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Ďalšie informácie o postupe podávania žiadostí spolu so vzorovými formulármi žiadostí nájdete v časti Ako sa prihlásiť.

Informácie o možnostiach odbornej prípravy zamestnancov nájdete v časti odbornej prípravy pre personál.

Jednotlivci, ktorí nie sú občanmi EÚ, môžu využiť väčšinu príležitostí, ak pochádzajú z krajiny zapojenej do programu. Občanom partnerských krajín je k dispozícii niekoľko príležitostí, napríklad v rámci spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. Keďže oprávnenosť na účasť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, odporúčame zistiť si informácie na stránkach venovaných príležitostiam.

Informácie o Európskom systéme prenosu a zhromažďovania kreditov sú k dispozícii na webovej stránke venovanej vzdelávaniu a odbornej príprave.

Národné agentúry sú k dispozícii len v krajinách zapojených do programu, ďalšie krajiny môžu mať národnú kanceláriu programu Erasmus+. Ak to nie je váš prípad a ste jednotlivec, najlepším riešením bude obrátiť sa na svoju inštitúciu alebo organizáciu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže alebo športu. Ak zastupujete organizáciu, môžete sa obrátiť na Európsku komisiu prostredníctvom služby Europe Direct.

Informácie týkajúce sa financovania a finančných pravidiel sú k dispozícii v sprievodcovi programom Erasmus+.

Na tomto programe sa môžu zúčastniť organizácie z väčšiny krajín sveta vrátane väčšiny afrických krajín. Oprávnenosť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, preto bude najlepšie zistiť si informácie na stránke venovanej konkrétnej príležitosti alebo v sprievodcovi programom Erasmus+.

Všetky projekty financované v rámci programu Erasmus+ možno nájsť na platforme s výsledkami projektov.

Podmienky na udelenie pôžičiek z programu Erasmus+ na magisterské štúdium majú jednotliví poskytovatelia odlišné, ale zvyčajne sa poskytujú len študentom, ktorí do krajiny poskytujúcej pôžičky prichádzajú alebo z nej pochádzajú.

Zdieľajte túto stránku