Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na niektóre spośród najczęściej zadawanych pytań dotyczących programu Erasmus+. To tylko przykładowe pytania, dlatego jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi, której poszukujesz, wybierz w menu po lewej stronie nagłówek Oferta lub skorzystaj z zakładki Kontakt.

Przejrzyj pytania i sprawdź, czy na Twoje pytanie udzielono już odpowiedzi.

Jak epidemia koronawirusa wpłynie na realizację programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności? Informacje na ten temat zawiera strona poświęcona skutkom koronawirusa.

Proces składania wniosków o udział w programie Erasmus+ będzie mieć różny przebieg w zależności od tego, czy występujesz w imieniu własnym czy też reprezentujesz organizację. Będzie też zależał od tego, czy daną ofertą zarządzają agencje krajowe czy też Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Więcej informacji na temat składania wniosków, w tym także szablony formularzy i wzorcowe przykłady, można znaleźć na stronie Jak się zgłosić.

Informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie poświęconej szkoleniom dla pracowników.

Osoby prywatne z krajów spoza UE mogą uczestniczyć w większości działań, jeśli pochodzą z kraju uczestniczącego w programie. Niektóre oferty, takie jak wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, są również skierowane do obywateli krajów partnerskich. Więcej informacji wyświetli się po kliknięciu na nagłówek Oferta, gdyż kryteria różnią się w zależności od konkretnego działania.

Kryteria kwalifikowalności są różne dla różnych działań realizowanych w ramach programu. Radzimy sprawdzić na stronie Oferta i w przewodniku po programie.

Informacje na temat stypendiów dla studentów, którzy ukończyli studia wyższe pierwszego stopnia (odpowiadające poziomowi licencjatu), można znaleźć na stronie poświęconej wspólnym studiom magisterskim Erasmus Mundus.

Agencje krajowe znajdują się wyłącznie w krajach uczestniczących w programie; w innych krajach mogą być dostępne krajowe biura programu Erasmus+. Jeśli w Twoim kraju nie ma takiego biura i jeśli jesteś osobą prywatną, skontaktuj się z krajową instytucją lub organizacją ds. kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Jeśli reprezentujesz organizację, możesz skontaktować się z Komisją Europejską za pośrednictwem serwisu Europe Direct.

Informacje dotyczące finansowania i przepisów finansowych są zamieszczone w przewodniku po programie Erasmus+.

W programie mogą wziąć udział organizacje z większości krajów świata, w tym także większości państw afrykańskich. Kryteria kwalifikowalności różnią się w zależności od konkretnego działania, dlatego radzimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie na temat konkretnej oferty lub w przewodniku po programie.

Informacje o wszystkich projektach finansowanych w ramach programu Erasmus+ można wyszukać na stronie platformy poświęconej rezultatom tych projektów.

Warunki przyznawania kredytów programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich różnią się w zależności od instytucji, która ich udziela, jednak zwykle o kredyt mogą ubiegać się tylko studenci wyjeżdżający do kraju, w którym oferowane są kredyty, lub pochodzący z tego kraju.

Podziel się tą stroną