Atbildes uz jautājumiem

Turpmāk tekstā ir sniegtas atbildes uz dažiem visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par programmu “Erasmus +”. Jautājumu saraksts nav izsmeļošs, tāpēc, lūdzu, ieskatieties programmu sadaļā vai sazinieties ar mums, izmantojot kontaktus, ja atbildi uz savu jautājumu neatradāt.

Pārlūkojiet atbildētos jautājumus, iespējams, ka atbilde jau ir sniegta.

Vēlaties uzzināt, kā koronavīruss ietekmējis programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātes? Skatiet lapu par koronavīrusa ietekmi.

Pieteikšanās process “Erasmus +” programmai atšķiras atkarībā no tā, vai esat privātpersona vai organizācija, kā arī atkarībā no tā, vai finansējumu pārvalda valsts aģentūras vai Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra. Plašāka informācija par pieteikšanās procedūru, tostarp veidnes un pieteikuma veidlapu paraugi pieejami sadaļā “Kā pieteikties”.

Informācija par personāla apmācības iespējām pieejama personāla apmācību sadaļā.

Privātpersonas no trešām valstīm var piedalīties lielākajā daļā programmu, ja vien attiecīgā valsts ir programmas valsts. Pilsoņiem no partnervalstīm ir pieejamas arī dažas citas programmas, piemēram, “Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas, u.c. Katrai programmai var būt atšķirīgas atbilstības prasības, tāpēc izpētiet sīkāku informāciju programmu lapās.

Katrai programmai var būt atšķirīgi atbilstības kritēriji, tāpēc ieteicams izpētīt programmu lapu un programmas vadlīnijas.

Valsts aģentūras ir tikai programmas valstīs; citās valstīs, iespējams, ir valstu “Erasmus +” biroji. Tomēr, ja to nav un jūs esat privātpersona, iesakām vērsties pie savas izglītības, apmācības vai sporta iestādes vai organizācijas. Ja pārstāvat organizāciju, sazinieties ar Eiropas Komisiju, izmantojot EuropeDirect.

Informācija, kas attiecas uz finansējumu un finanšu noteikumiem, pieejama “Erasmus +” programmas vadlīnijās.

OProgrammā var piedalīties organizācijas no lielākās daļas pasaules valstu, tostarp no vairākuma Āfrikas valstu. Katrai programmai var būt atšķirīgas atbilstības prasības, tāpēc izpētiet sīkāku informāciju programmu lapās vai programmas vadlīnijās.

Nosacījumi “Erasmus” maģistrantūras studiju aizdevumiem var atšķirties atkarībā no aizdevējorganizācijas, taču parasti uz aizdevumu var pretendēt tikai studenti no tās valsts, kurā aizdevums tiek piedāvāts, vai tie, kuri uz šo valsti dodas mācīties.

Kopīgot šo lapu