Freagraí ar do cheisteanna

Tá freagraí thíos ar chuid de na ceisteanna is coitianta a chuirtear faoi chlár Erasmus+. Níl anseo ach roinnt freagraí ach is féidir an roinn a chuardach nó is féidir teagmháil a dhéanamh tríd an roinn Teagmháil mura n-aimsíonn tú a bhfuil uait.

Brabhsáil na ceisteanna féachaint an bhfuil an freagra atá uait ann cheana.

Tá próisis iarratais éagsúla ag Erasmus+ ag brath ar cé acu duine aonair nó eagraíocht a dhéanann an t-iarratas agus ar cé acu na Gníomhaireachtaí Náisiúntaan Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir a dhéanann an deis mhaoiniúcháin a bhainistiú. Is féidir tuilleadh eolais faoin bpróiseas iarratais, teimpléid agus foirmeacha iarratais samplacha san áireamh, a fháil sa roinn Conas iarratas a dhéanamh.

Is féidir eolas maidir le deiseanna oiliúna foirne a fháil sa roinn oiliúna don fhoireann.

Is féidir le daoine aonair as tíortha nach Ballstáit iad páirt a ghlacadh i bhformhór de na deiseanna más as tír chláir iad. Tá saoránaigh as tíortha comhpháirtíochta incháilithe do roinnt deiseanna ar nós Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus ach níl na deiseanna sin teoranta do Mháistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus amháin; is gá duit na leathanaigh na ndeiseanna a sheiceáil le haghaidh tuilleadh eolais, toisc nach ionann an incháilitheacht i gcás gach deise.

Ní hionann na critéir i gcás gach deise; is fearr an leathanach faoin deis ábhartha agus an Treoirleabhar a sheiceáil.

Tá eolas faoi scoláireachtaí le haghaidh cúrsaí iarchéime le fáil ar leathanach Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus.

Is sna tíortha cláir amháin atá Gníomhaireachtaí Náisiúnta; i dtíortha eile, d'fhéadfadh Oifig Náisiúnta Erasmus+ a bheith ann. Mura bhfuil, agus más duine aonair tú, is fearr duit teagmháil a dhéanamh le hinstitiúid nó le heagraíocht oideachais, oiliúna, óige nó spóirt. Más ionadaí ar eagraíocht tú, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gCoimisiún Eorpach trí EuropeDirect.

Tá eolas faoi mhaoiniú agus rialacha airgeadais ar fáil sa Treoirleabhar do Chlár Erasmus+.

Is féidir le heagraíochtaí ón gcuid is mó de na tíortha ar domhan, agus formhór na dtíortha san Afraic san áireamh, páirt a ghlacadh sa Chlár. Ní hionann critéir incháilitheachta do na deiseanna éagsúla agus dá bharr sin is fearr an fhaisnéis a sheiceáil ar an leathanach faoin deis sin, nó sa Treoirleabhar.

Is féidir faisnéis a fháil ar gach tionscadal atá maoinithe ag Erasmus+ in Ardán na dtorthaí ar Erasmus+.

Ní hionann téarmaí agus coinníollacha Iasachtaí Máistreachtaí Erasmus ó eagraíocht iasachta amháin go chéile ach, de ghnáth, is mic léinn a bhíonn ag dul isteach sa tír ina mbíonn an iasacht á tairiscint nó ag teacht uaithi, agus iad sin amháin, a bhíonn incháilithe chun iasacht a fháil.

Comhroinn an leathanach seo