Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε ορισμένες από τις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+. Επειδή πρόκειται απλώς για μια επιλογή, θα πρέπει να συμβουλεύεστε την σελίδα σχετικά με τις δυνατότητες ή να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας Επικοινωνία αν δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ζητάτε.

Φυλλομετρήστε τις ερωτήσεις για να δείτε αν υπάρχει ήδη η απάντηση που ζητάτε.

Ψάχνετε πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις του κορονοϊού στις δραστηριότητες του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης; Ελέγξτε τη σελίδα με τις επιπτώσεις του κορονοϊού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ εξαρτάται από το αν απαντάτε ως μεμονωμένο άτομο ή ως οργανισμός, καθώς και από το αν η διαχείριση της χρηματοδότησης γίνεται από τους Εθνικούς Οργανισμούς ή από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, καθώς και υποδείγματα και έντυπα αιτήσεων, διατίθενται στην ενότητα «Πώς να υποβάλλετε αίτηση».

Πληροφορίες για τις δυνατότητες κατάρτισης προσωπικού θα βρείτε στην ενότητα για την κατάρτιση προσωπικού.

Άτομα από χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν στις περισσότερες από τις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα εφόσον προέρχονται από μια Χώρα του Προγράμματος. Υπάρχουν επίσης ορισμένες δυνατότητες, όπως, μεταξύ άλλων, τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν υπήκοοι Χωρών Εταίρων· θα πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα σχετικά με τις δυνατότητες για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, καθώς η επιλεξιμότητα ποικίλλει από τη μία δυνατότητα στην άλλη.

Τα κριτήρια συμμετοχής διαφέρουν από τη μία δυνατότητα στην άλλη· θα πρέπει να ενημερωθείτε από τη σελίδα σχετικά με τις δυνατότητες και τον Οδηγό του Προγράμματος.

Πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Munduspage.

Εθνικοί Οργανισμοί υπάρχουν μόνο στις Χώρες του Προγράμματος σε άλλες χώρες μπορεί να υπάρχουν Εθνικά Γραφεία Erasmus+. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο γραφείο στη χώρα σας και εφόσον είστε μεμονωμένο άτομο, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον δικό σας οργανισμό ή σε ίδρυμα εκπαίδευσης, κατάρτισης, νεολαίας ή αθλητισμού. Αν εκπροσωπείτε έναν οργανισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της υπηρεσίας EuropeDirect.

Πληροφορίες σχετικά με τις επιχορηγήσεις και τους κανόνες χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+.

Οργανισμοί από τις περισσότερες χώρες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων χωρών της Αφρικής, μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Καθώς η επιλεξιμότητα διαφέρει από τη μία δυνατότητα στην άλλη, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τη σελίδα σχετικά με τις δυνατότητες και από τον Οδηγό του Προγράμματος.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus διαφέρουν από τον έναν δανειοδοτικό οργανισμό στον άλλον, αλλά συνήθως είναι επιλέξιμοι μόνο οι φοιτητές που μετακινούνται από ή προς τη χώρα στην οποία παρέχονται τα δάνεια.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα