Odpovědi na vaše otázky

Níže najdete odpovědi na některé z nejčastějších otázek týkajících se programu Erasmus+. Nezapomeňte si projít část Příležitosti nebo využijte kontaktní údaje a obraťte se na naše pracovníky, pokud se vám nedaří najít to, co hledáte.

Projděte si aktuální otázky a odpovědi.

Potřebujete informace o tom, jak koronavirová krize ovlivnila program Erasmus+ a aktivity Evropského sboru solidarity? Podívejte se na stránku věnovanou dopadu koronaviru.

Postup předkládání žádosti o účast v programu Erasmus+ se liší v závislosti na tom, zda jste jednotlivec nebo organizace a v závislosti na tom, zda je konkrétní projekt financován národní agenturou nebo Výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu. Více informací o postupu podávání žádostí, včetně šablon a vzorových formulářů, najdete v části Jak podat žádost.

Ano, osoby z třetích zemí se mohou účastnit většiny projektů, pokud jsou z některé z programových zemí. Některé příležitosti, například společné magisterské programy Erasmus Mundus, mohou využít i občané partnerských zemí. Projděte si informace o jednotlivých příležitostech – podmínky účasti na různých projektech se liší.

Informace týkající se evropského systému přenosu a akumulace kreditů jsou k dispozici na stránkách věnovaných vzdělávání a odborné přípravě.

Informace o stipendiích pro postgraduální studium najdete na internetových stránkách společného magisterského studia Erasmus Mundus.

Národní agentury existují pouze v programových zemích. V některých ostatních zemích existují národní kanceláře Erasmus+. Pokud u vás žádná z nich není a chcete žádat jako jednotlivec, obraťte se na místní instituci (např. ministerstvo) odpovědnou za vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Pokud zastupujete nějakou organizaci, můžete se přes službu EuropeDirect obrátit na Evropskou komisi.

Informace týkající se financování a finanční pravidla najdete v příručce k programu Erasmus+.

Ano, programu se může účastnit většina zemí světa, včetně většiny afrických zemí. Kritéria způsobilosti se ale u jednotlivých příležitostí liší. Proto je vždy nejlepší projít si informace o konkrétním projektunebo v příručce k programu Erasmus+.

Všechny projekty financované z rámci programu Erasmus+ najdete na stránkách věnovaných výsledkům projektů.

Podmínky půjček pro studenty magisterského studia v rámci programu Erasmus se u jednotlivých úvěrových organizací liší. Obvykle ale mohou žádat pouze studenti vyjíždějící do nebo přijíždějící ze země, v níž se úvěry poskytují.

Sdílej tuto stránku