Отговори на вашите въпроси

По-долу ще намерите отговорите на някои от най-често задаваните въпроси за програмата „Еразъм+“. Това са само част от въпросите, затова, моля, проверете раздела с възможности или се свържете чрез раздела за контакти, ако не можете да намерите това, което търсите.

Разгледайте въпросите, за да видите дали отговорът, който търсите, вече съществува.

Процесът на кандидатстване по „Еразъм+“ се различава в зависимост от това дали сте физическо лице или организация, както и дали възможността за финансиране се управлява от националните агенции или от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура. Повече информация за процедурата за кандидатстване, включително образци и модели на формуляри за кандидатстване, могат да бъдат намерени в раздела Как да кандидатствате..

Информация за възможностите за обучение на служители ще намерите в раздела за обучение на служители.

Физически лица от страни извън ЕС могат да участват в повечето от възможностите, ако са от държава по програмата. Съществуват и някои възможности, като например, съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“, които са отворени за граждани от държави партньори. Трябва да проучите страниците, посветени на възможностите, повече информация, тъй като различните възможности имат различни условия за допустимост.

Национални агенции има само в държавите по програмата. В други държави може да има Национални бюра на програмата „Еразъм+“. Ако няма национално бюро и ако сте физическо лице, най-добре е да се свържете с вашата институция или организация за образование, обучение, младежка дейност или спорт. Ако представлявате организация, можете да се свържете с Европейската комисия чрез EuropeDirect.

Информация, свързана с финансирането и финансовите правила, можете да намерите в ръководството за програмата „Еразъм+“.

Организации от повечето страни в света, включително от повечето африкански държави, могат да участват в програмата. За различните възможности има различни критерии за допустимост, затова е най-добре да се провери информацията на страницата за съответната възможност или в ръководството за програмата.

Всички проекти, финансирани по „Еразъм+“, могат да бъдат намерени на платформата за резултати от проекти.

Редът и условията на заемите за магистърска степен по програмата „Еразъм“ се различават в различните финансиращи организации, но обикновено само студентите, заминаващи за или идващи от страната, в която се предлагат кредитите, отговарят на условията за допустимост.

Споделете тази страница