Rapportera problem

Problem på webbplatsen

Har du stött på problem på webbplatsen om Erasmus+?

Du får gärna meddela oss. Beskriv problemet eller felet och ange länken till den aktuella sidan.

Problem med ansökan till ett programkontor

Ansöker du om att delta i en insats som anordnas av ett nationellt programkontor och har problem med att använda ansökningsverktyget för Erasmus+?

Kontakta programkontoret i ditt land.

This is for comments about this site, please do not add any personal details.

Dela denna sida