Nahlásiť technický problém

Na týchto webových stránkach

Stretli ste sa na webových stránkach programu Erasmus+ s nejakým problémom?

Opíšte nám tento problém alebo chybu nižšie. Uveďte aj odkaz na webovú stránku, kde sa vyskytuje.

Prihlasovanie na akcie v réžii národných agentúr

Prihlasujete sa na akciu, ktorú organizuje niektorá z národných agentúr programu Erasmus+ a máte problém s prihlasovacím nástrojom Erasmus+? Kontaktujte národnú agentúru vo vašej krajine.

This is for comments about this site. Please do not add any personal details.

Zdieľajte túto stránku