Praneškite apie klaidą

Šioje interneto svetainėje

Ar jums kilo problemų „Erasmus+“ interneto svetainėje?

Skirkite minutėlę laiko problemai arba klaidai aprašyti. Taip pat pateikite nuorodą į puslapį, kuriame iškilo problema.

Teikiate paraišką dalyvauti nacionalinės agentūros organizuojamuose veiksmuose

Teikiate paraišką dalyvauti veiksmuose, kuriuos organizuoja „Erasmus+“ nacionalinė agentūra, ir jums kilo problema dėl „Erasmus +“ paraiškų teikimo priemonės?

Kreipkitės į savo šalies nacionalinę agentūrą.

This is for comments about this site, please do not add any personal details.

Bendrinti šį puslapį