Αναφορά προβλημάτων

Σ΄ αυτόν τον ιστότοπο

Αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα στον ιστότοπο του Erasmus+;

Διαθέστε λίγα λεπτά για να περιγράψετε παρακάτω το πρόβλημα ή το σφάλμα. Γράψτε επίσης τον σύνδεσμο της σελίδας στην οποία εμφανίστηκε το πρόβλημα.

Αίτηση για δράση που διοργανώνεται από εθνικό οργανισμό

Υποβάλλετε αίτηση για δράση που διοργανώνεται από εθνικό οργανισμό Erasmus+ και έχετε πρόβλημα με τη χρήση του εργαλείου εφαρμογών του Erasmus+; Επικοινωνήστε με τον εθνικό οργανισμό της χώρας σας.

This is for comments about this site. Please do not add any personal details.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα