Ako...

Ak sa do programu Erasmus+ zapájate ako organizácia, kalkulačka je nástroj na výpočet vzdialenosti súvisiacej s poskytovaním grantov jednotlivcom. Upozorňujeme, že kalkulačka na výpočet vzdialenosti neslúži jednotlivcom, ktorí dostávajú finančnú podporu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych postupoch podávania prihlášok, prejdite do sekcie Ako sa prihlásiť.

Ak sa chcete dozvedieť, aké príležitosti vám ponúka program Erasmus+, prejdite na našu stránku Nájsť príležitosť.

Ak sa chcete dozvedieť o jednotlivých príležitostiach programu Erasmus+, prejdite na našu stránku Nájsť príležitosť s aktualizovaným zoznamom pre jednotlivcov a organizácie.

Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť mnohí jednotlivci a organizácie, kritériá oprávnenosti sú však pre jednotlivé príležitosti a krajiny rôzne. Preto si preštudujte podmienky platné pre každú príležitosť. Ich zoznam nájdete na stránke Nájsť príležitosť.

Účastnícky portál je elektronická platforma, ktorá sa používa na správu programu Erasmus+. Informácie o registrácii a používaní portálu nájdete na osobitnej stránke účastníckeho portálu.

Zdieľajte túto stránku