Ako...


Ak sa do programu Erasmus+ zapájate ako organizácia, kalkulačka je nástroj na výpočet cestovnej vzdialenosti súvisiacej s poskytovaním grantov jednotlivcom. Upozorňujeme, že kalkulačka na výpočet vzdialenosti neslúži jednotlivcom, ktorí dostávajú finančnú podporu.Ak sa chcete dozvedieť viac o rôznych postupoch podávania prihlášok, prejdite do sekcie Ako sa prihlásiť.Ak sa chcete dozvedieť, aké príležitosti vám ponúka program Erasmus+, prejdite na našu stránku Nájsť príležitosť.Ak sa chcete dozvedieť o jednotlivých príležitostiach programu Erasmus+, prejdite na našu stránku Nájsť príležitosť s aktualizovaným zoznamom pre jednotlivcov a organizácie.Na programe Erasmus+ sa môžu zúčastniť mnohí jednotlivci a organizácie, kritériá oprávnenosti sú však pre jednotlivé príležitosti a krajiny rôzne. Preštudujte si preto podmienky platné pre jednotlivé príležitosti. Ich zoznam nájdete na stránke Nájsť príležitosť.Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa musia najprv zaregistrovať. 


Miesto registrácie bude závisieť od toho, či príležitosti, o ktoré sa chcete uchádzať, ponúka Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), alebo národná agentúra


Viac informácií nájdete v časti Registrácia organizácií.

Zdieľajte túto stránku