Cúnamh praiticiúil


Más eagraíocht thú atá ag glacadh páirt in Erasmus+, seo í an uirlis is ceart a úsáid chun achair thaistil a ríomh don deontas a thugtar do dhaoine aonair. Féach nach bhfuil an t-áireamhán achair ceaptha lena úsáid ag daoine aonair a bhfuil maoiniú á thabhairt dóibh.Má tá eolas uait faoi na dóigheanna éagsúla atá ann le hiarratas a dhéanamh, gabh chuig an leathanach Conas iarratas a dhéanamh.Chun eolas a fháil faoi na deiseanna atá le fáil faoi Erasmus+ agus a d’oirfeadh duitse, gabh chuig an leathanach Deis a aimsiú.Chun eolas a fháil faoi na deiseanna atá le fáil ó Erasmus+ agus a d’oirfeadh duitse, gabh chuig an leathanach Deis a aimsiú, mar a bhfoilsítear an liosta is déanaí de dheiseanna do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí.Tá neart cineálacha eagraíochtaí agus daoine ann atá i dteideal páirt a ghlacadh in Erasmus+, ach is amhlaidh nach ionann ó chás go chéile agus ó thír go chéile na critéir incháilitheachta. Dá bhrí sin, ní mór coinníollacha gach deise a scrúdú. Tá liosta deiseanna le fáil ar an leathanach Deis a aimsiú.Eagraíochtaí ar mian leo páirt a ghlacadh in Erasmus+, is gá dóibh clárú ar dtús. 


Beidh an áit a gcláróidh tú ag brath ar cé acu atá nó nach bhfuil an ghníomhaíocht ar mian leat iarratas a dhéanamh uirthi á bainistiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) nó ag Gníomhaireacht Náisiúnta


Féach Clárú na nEagraíochtaí le haghaidh tuilleadh eolais.

Comhroinn an leathanach seo