Cúnamh praiticiúil

Más eagraíocht thú atá ag glacadh páirt in Erasmus+, siod é an uirlis is ceart a úsáid chun achair taistil a ríomh don deontas a thugtar do dhaoine aonair. Féach nach bhfuil an t áireamhán Achair ceaptha lena úsáid ag daoine aonair a bhfuil maoiniú á thabhairt dóibh.

Má tá eolas uait faoi na dóigheanna éagsúla atá ann le hiarratas a dhéanamh, gabh chuig an leathanach Conas iarratas a dhéanamh.

Chun fáil amach cén deiseanna atá le fáil faoi Erasmus+ agus a d’oirfeadh duitse, gabh chuig an leathanach Deis a aimsiú.

Chun fáil amach cé na deiseanna atá le fáil ó Erasmus+ agus a d’oirfeadh duitse, gabh chuig an leathanach Deis a aimsiú, mar a bhfoilsítear an liosta is déanaí de dheiseanna do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí.

Tá neart saghsanna eagraíochtaí agus daoine ann atá i dteideal páirt a ghlacadh in Erasmus+, ach is amhlaidh nach ionann ó chás go chéile agus ó thír go chéile na critéir incháilitheachta. Dá bhrí sin, ní mór coinníollacha gach deise a scrúdú. Tá liosta deiseanna le fáil ar an leathanach Deis a aimsiú.

Is ardán leictreonach é an Tairseach do Rannpháirtithe a úsáidtear chun Erasmus+ a bhainistiú. Ar leathanach gréasáin an Tairsigh do Rannpháirtithe tá eolas le fáil faoin dóigh le clárú agus faoin dóigh leis an Tairseach a úsáid.

Comhroinn an leathanach seo