Οδηγίες

Εάν συμμετέχετε στο πρόγραμμα Erasmus+ ως οργανισμός, αυτό είναι το εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για τον υπολογισμό των αποστάσεων μετακίνησης, προκειμένου να συνεισφέρετε στα έξοδα ταξιδιού των μεμονωμένων ατόμων. Σημειώστε ότι ο υπολογιστής αποστάσεων δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από άτομα που λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε την ενότητα «Πώς να υποβάλετε αίτηση».

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες που σας προσφέρει το Erasmus+ , επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Βρείτε μια δυνατότητα».

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες που σας προσφέρει το Erasmus+, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα «Βρείτε μια δυνατότητα» όπου μπορείτε να βρείτε επικαιροποιημένο κατάλογο δυνατοτήτων για ιδιώτες και οργανισμούς.

Στο πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός μεμονωμένων ατόμων και οργανισμών, αλλά η επιλεξιμότητα ποικίλλει ανάλογα με τη δράση και την εκάστοτε χώρα. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζετε τους όρους συμμετοχής για κάθε δυνατότητα. Στην ιστοσελίδα «Βρείτε μια δυνατότητα», υπάρχει κατάλογος αυτών των όρων.

Η πύλη των συμμετεχόντων είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+. Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και τη χρήση της πύλης διατίθενται στην «Πύλη των συμμετεχόντων».

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα