Οδηγίες


Εάν συμμετέχετε στο πρόγραμμα Erasmus+ ως οργανισμός, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για τον υπολογισμό των αποστάσεων μετακίνησης με σκοπό την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης μεμονωμένων ατόμων. Σημειώστε ότι ο υπολογιστής αποστάσεων δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από άτομα που λαμβάνουν χρηματοδότηση.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων, επισκεφθείτε την ενότητα «Πώς να υποβάλετε αίτηση».Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες που σας προσφέρει το Erasmus+, επισκεφθείτε τη σελίδα «Βρείτε μια δυνατότητα».Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις δυνατότητες που σας προσφέρει το Erasmus+, επισκεφθείτε τη σελίδα «Βρείτε μια δυνατότητα», όπου θα βρείτε επικαιροποιημένο κατάλογο των δυνατοτήτων που προσφέρονται για μεμονωμένα άτομα και οργανισμούς.Στο Erasmus+ μπορεί να συμμετάσχει μεγάλος αριθμός μεμονωμένων ατόμων και οργανισμών, αλλά οι όροι επιλεξιμότητας ποικίλλουν ανάλογα με την εκάστοτε δράση και χώρα. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζετε τους όρους που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Στη σελίδα «Βρείτε μια δυνατότητα», υπάρχει κατάλογος των όρων αυτών.Οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Erasmus+ πρέπει πρώτα να εγγραφούν. 


Το πού θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή εξαρτάται από το εάν για τη διαχείριση της δράσης που σας ενδιαφέρει αρμόδιος είναι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) ή εθνικός οργανισμός


Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ενότητα «Εγγραφή οργανισμών».

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα