Jak postupovat


Pokud jste organizace účastnící se programu Erasmus+, budete si pomocí tohoto nástroje vypočítávat cestovní vzdálenosti pro účely grantové podpory jednotlivců. Upozornění: Kalkulačka vzdálenosti není určena jednotlivcům, kterým jsou poskytovány finanční prostředky.Pokud se chcete dozvědět se více o jednotlivých postupech, jak se přihlásit, informace najdete na stránkách Jak podat přihlášku.Pokud potřebujete zjistit, jaké možnosti má programu Erasmus+ právě pro vás, přejděte na stránku Prozkoumat příležitosti.Pokud byste rádi zjistili, jaké možnosti má program Erasmus+ právě pro vás, přejděte na stránku Prozkoumat příležitosti, kde najdete aktualizovaný přehled pro jednotlivce a pro organizace.Program Erasmus+ nabízí příležitosti mnoha jednotlivcům i organizacím, podmínky účasti se však liší podle konkrétního druhu akce a podle jednotlivých zemí, takže si je musíte pečlivě projít pro každou příležitost zvlášť. Přehled kritérií způsobilosti uvádíme na stránce Prozkoumat příležitosti.Organizace, které se chtějí do programu Erasmus+ zapojit, se musí nejprve zaregistrovat. 


Na které platformě registrace probíhá, záleží na tom, zda je akce, o níž máte zájem, spravována Výkonnou agenturou pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) nebo národní agenturou programu


Více informací najdete v části Registrace organizací.

Sdílej tuto stránku