Как да

Ако сте организация, участваща в програма „Еразъм +“, това е подходящият инструмент за изчисляване на разстоянията във връзка с отпускането на финансова помощ на физически лица. Моля, имайте предвид, че калкулаторът на разстоянията не е предназначен за използване от лица, които получават финансиране.

Ако желаете да научите повече за различните процедури за кандидатстване, моля, посетете раздел Как да кандидатствам.

За да разберете какви възможности по „Еразъм +“ има за вас, моля, посетете страницата Открийте възможност.

За да разберете какви възможности по „Еразъм +“ има за вас, моля, посетете страницата Открийте възможност, където ще намерите актуализиран списък с възможности за граждани и организации.

Програма „Еразъм +“ е отворена за много лица и организации, въпреки че условията за участие варират според съответната дейност или държава. Проверете условията за всяка възможност. Списък ще намерите на страницата Открийте възможност.

Порталът за участници е електронна платформа, използвана при работата по програмата „Еразъм+“. Информация за това как да се регистрирате и как да използвате портала ще намерите на страницата Портал за участници.

Споделете тази страница