Как да


Ако сте организация, участваща в програма „Еразъм+“, това е подходящият инструмент за изчисляване на разстоянията във връзка с отпускането на финансова помощ на физически лица. Моля, имайте предвид, че калкулаторът на разстоянията не е предназначен за използване от лица, които получават финансиране.Ако желаете да научите повече за различните процедури за кандидатстване, моля, посетете раздел Как да кандидатствам.За да разберете какви възможности по „Еразъм+“ има за вас, моля, посетете страницата Открийте възможност.За да разберете какви възможности по „Еразъм+“ има за вас, моля, посетете страницата Открийте възможност, където ще намерите актуализиран списък с възможности за граждани и организации.Програма „Еразъм+“ е отворена за много лица и организации, въпреки че условията за участие варират според съответната дейност или държава. Проверете условията за всяка възможност. Списък ще намерите на страницата Открийте възможност.Организациите, които желаят да участват в „Еразъм+“, трябва първо да се регистрират. 


Къде да се регистрирате, зависи от това дали действието, за което желаете да кандидатствате, се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура или от национална агенция


Вижте раздела Регистрация на организации за повече информация.

Споделете тази страница