Sme tu pre vás

Nenašli ste informáciu, ktorú potrebujete, v časti pomoc alebo sprievodcovi programom Erasmus+? V závislosti od vašej otázky existuje niekoľko možností, na koho sa môžete obrátiť.

Národné agentúry

Kontaktné údaje všetkých národných agentúr, ktoré sú zodpovedné za správu programu v krajinách účastniacich sa programu.

Viac

Národné úrady programu Erasmus+

Národné úrady programu Erasmus+ pomáhajú Európskej komisii a miestnym orgánom pri vykonávaní programu Erasmus+ v niektorých partnerských krajinách.

Viac

Európska komisia

Kontaktné údaje služby Europe Direct pre všeobecné otázky o programe Erasmus+.

Viac

Zdieľajte túto stránku