Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε

Δεν βρήκατε την πληροφορία που χρειάζεστε στην ενότητα βοήθειας ή στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+; Ανάλογα με το ερώτημά σας, έχετε διάφορες δυνατότητες να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Εθνικοί Οργανισμοί

Στοιχεία επικοινωνίας όλων των εθνικών οργανισμών που διαχειρίζονται το πρόγραμμα στις Χώρες του Προγράμματος.

Περισσότερα

Εθνικά γραφεία Erasmus+

Τα εθνικά Γραφεία Erasmus + παρέχουν βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις τοπικές αρχές για την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus + σε ορισμένες Χώρες Εταίρους.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επικοινωνήστε με το Europe Direct για γενικά ερωτήματα σχετικά με το Erasmus+.

Περισσότερα

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα