Nationella Erasmuskontor

De nationella Erasmuskontoren hjälper EU-kommissionen och de lokala myndigheterna att genomföra Erasmus+ i vissa partnerländer.

Partnerländerna ligger i östra och södra Medelhavsområdet, västra Balkan och Centralasien. Ryssland har också ett nationellt kontor.

De nationella kontoren ska bland annat informera om Erasmus+, övervaka och utvärdera projekt, hjälpa sökande och deltagare, delta i den politiska dialogen och hålla kontakt med lokala myndigheter och EU:s delegationer.

En lista över de nationella Erasmuskontoren finns på webbplatsen för genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Dela denna sida