Nacionalni uradi Erasmus+

Nacionalni uradi Erasmus+ pomagajo Evropski komisiji in lokalnim organom pri izvedbi programa Erasmus+ v nekaterih partnerskih državah.

To so uradi v državah Zahodnega Balkana, vzhodnega in južnega Sredozemlja in Osrednje Azije. Nacionalni urad je tudi v Rusiji.

Nacionalni uradi dajejo informacije o programu Erasmus+, spremljajo in ocenjujejo financirane projekte, pomagajo pri prijavah ustanov in udeležencev, podpirajo politični dialog, vzdržujejo stike z lokalnimi organi in delegacijami EU.

Nacionalni uradi Erasmus+ so navedeni na spletišču Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Dajte v skupno rabo to stran