Národné kancelárie programu Erasmus+

Národné kancelárie programu Erasmus+ pomáhajú Európskej komisii a miestnym orgánom pri vykonávaní programu Erasmus+ v niektorých partnerských krajinách.

Ide o krajiny západného Balkánu, východného a južného Stredozemia a Strednej Ázie. Národnú kanceláriu má aj Rusko.

Medzi úlohy národných kancelárií patrí poskytovanie informácií o programe Erasmus+, monitorovanie a hodnotenie financovaných projektov, pomoc uchádzačom a účastníkom, podpora politického dialógu a udržiavanie kontaktov s miestnymi orgánmi a delegáciami EÚ.

Národné kancelárie programu Erasmus+ nájdete na webovom sídle Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Zdieľajte túto stránku