Nationale Erasmus+-kantoren

Nationale Erasmus+-bureaus ondersteunen de Commissie en de lokale overheden bij de uitvoering van het Erasmus+-programma in sommige partnerlanden.

Deze landen liggen in de Westelijke Balkan, het oostelijke en zuidelijke Middellandse Zeegebied en Centraal-Azië. Ook Rusland heeft een nationaal kantoor.

De nationale Erasmus+-kantoren hebben o.a. als taak: voorlichting over Erasmus+, toezicht op en evaluatie van gefinancierde projecten, ondersteuning van aanvragers en deelnemers, ondersteuning van de beleidsdialoog en contacten met lokale overheden en EU-delegaties.

De lijst van nationale Erasmus+-kantoren is beschikbaar op de website van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Deel deze pagina