Oifigí Náisiúnta Erasmus+

Tugann Oifigí Náisiúnta Erasmus+ cúnamh don Choimisiún agus do na húdaráis áitiúla Erasmus+ a chur chun feidhme i dTíortha Comhpháirtíochta áirithe.

Tá na tíortha seo suite sna Balcáin Thiar, sa Mheánmhuir Thoir agus Theas agus san Áise Láir. Tá Oifig Náisiúnta ag an Rúis freisin.

Tá an méid seo a leanas i measc na gcúraimí atá ag na hOifigí Náisiúnta: eolas a thabhairt faoi Erasmus+, monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar thionscadail a dtugtar maoiniú dóibh, cúnamh a thabhairt d'iarratasóirí agus do rannpháirtithe, tacú leis an idirphlé beartais agus teagmháil a choinneáil le húdaráis náisiúnta agus le Toscaireachtaí ón Aontas Eorpach.

Tá liosta d'Oifigí Náisiúnta Erasmus+ le fáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir.

Comhroinn an leathanach seo